TR | EN
    
KURUMSAL

Formlar

Kalkınma Kurulu Üyelerinin Dikkatine

2013/4748 sayılı Bakanlar Kurulunun Madde 11/B (4) uyarınca,

“Kalkınma kurulunda temsil edilecek kurum ve kuruluşların temsilcilerinin ölümü, istifası, iflası, kısıtlanması, bir yılı aşan hürriyeti bağlayıcı bir ceza alması veya temsil ettiği kuruluş ile ilişkinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, görevi kendiliğinden sona erer. Ayrıca geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste iki defa ve her halükarda toplam dört defa kalkınma kurulu toplantısına katılmayan temsilcilerin görevi de kendiliğinden düşer. Bu gibi durumlarda yeni temsilci, en geç üç hafta içerisinde ilgili kuruluş tarafından belirlenir ve ilgili valiliğe bildirilir. Bu süre içerisinde yeni temsilci bildirmeyen kuruluşların kalkınma kurulunda temsili kendiliğinden sona erer ve kalan süre bu kuruluşların yerine her il için sırasıyla kalkınma kurulu listelerinin belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararında yedek olarak belirlenen kuruluşlarca tamamlanır. Bu durumda asil kuruluşlar ve temsilcileri için öngörülen usul ve esaslar yedek üyeler için de aynen uygulanır.”

Bu durumda, en geç üç hafta içinde Temsilci Değişikliği Bildirim Yazısı Örneğini doldurarak ilgili valiliğe (Kayseri, Sivas, Yozgat valiliklerinden biri) göndermeniz gerekmektedir.

Herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi ve işlemlerin hızlı yürütülmesi için söz konusu yazının bir örneğini Ajansa bilgi olarak iletmeniz yararlı olacaktır (Adres: Barbaros Mahallesi, Sümer Yerleşkesi Kümeevler, No:1, P.K: 38080 Kocasinan/KAYSERİ, Faks: 0352 352 67 26)

Gönderilecek mazeret ve yeni temsilci bildirim yazıları, resmi yazı formatına uygun olarak (kurumların antetli kağıtlarında ve sayı, vs. verilmiş şekilde) hazırlanmalıdır.
  Mevlana Mahallesi, M.K.P Bulvarı, No:79, Kat: 5-6 P.K: 38080 Kocasinan/KAYSERİ
  +90 352 352 6726 (ORAN)
  info@oran.org.tr