TR | EN
    
SONUÇ ODAKLI PROGRAM

TR72 İmalat Sanayinde Genç İstihdamı Faaliyetleri

Kalkınma Ajansları 2022-2023 teması olan “Genç İstihdamı” için, TR72 Bölgesi imalat sanayindeki paydaşlar ile istişare toplantıları yapılmıştır. Bu toplantılardan çıkan sonuçlar ışığında, seçilen paydaş kurumlarla birlikte istihdam garantili eğitimler, beceri geliştirme programları, genç girişimcilere yönelik yarışmalar düzenlenecektir.


Bu kapsamda Aspilsan A.Ş. ile bir protokol yapılarak “Kendi Enerjini Kendin Üret” isimli yarışma organize edilmiştir. Yarışmaya yapılan 60’a yakın başvurunun değerlendirmesi sonucu 10 proje takımı, prototip aşamasına geçmeye hak kazanmıştır. Prototip aşaması gerçekleşen projelerin değerlendirilmesiyle de ilk 3 başarılı proje belirlenerek, proje takımlarına ödülleri verilmiştir.


Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri Sanayi Odası ve Uluslararası Göç ve Dayanışma Derneği arasında yapılan protokole istinaden gençlere yönelik istihdam garantili kurslar düzenlenmektedir. Bu kursların ilanları KAYSO, UGDD ve Ajans sosyal medya hesaplarından yayınlanmaktadır.