TR | EN
    
DESTEKLER

2023 Yılı Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı


T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, Üreten Şehirler Programı kapsamında Kayseri ili imalat sanayi firmalarına yönelik uygulanmak üzere Tematik Teknik Destek Programı ilan edilmiştir.


Kayseri’nin de dahil olduğu 13 ilde uygulanmakta olan Üreten Şehirler Programının hedefi, sanayinin ülke genelinde dengeli gelişimi ve büyüme odaklarının uluslararası alanda rekabetçi bir üretim yapısına kavuşması için, işletmelerin küresel üretim sistemlerine entegrasyonun güçlendirilmesi, şehirlerin uluslararası erişebilirliğinin ve kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sanayi, teknoloji ve yenilik altyapıları ile beşerî sermaye ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesidir.


Ülkemizin her yıl daha da büyümekte olan imalat sanayinin dijitalleşme, verimlilik ve yeşil dönüşüme uygun olarak gelişmesi gerekliliğinden yola çıkarak yapılan çalışmalar neticesinde, Üreten Şehirler Programı kapsamında 2023 yılında yeşil dönüşüm üzerine tematik teknik destek programı uygulanması kararlaştırılmıştır. Böylelikle daha çevre dostu bir imalat sanayinin oluşması, özellikle Avrupa ülkelerine ihracat yapan imalat sanayi firmalarımızın ilerleyen yıllarda karşılaşacakları yaptırımlara (sınırda karbon düzenlemesi gibi) hazırlıklı olmaları hususlarında bu programın katkı sunması ön görülmektedir.


Bu program kapsamında Kayseri ili imalat sanayi firmaları için temiz üretim, sera gazı emisyonu, karbon ayak izi, su ayak izi ve enerji verimliliği etütlerinin yapılarak yeşil dönüşüm kapsamında mevcut durumlarının tespit edilmesi ve gerekli stratejilerin oluşturulmasına yönelik danışmanlık hizmetinin verilmesi hedeflenmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.