TR | EN
    
SONUÇ ODAKLI PROGRAM

Kırsalda Yaşayan Bireylerin Sosyo-Ekonomik Gelişimlerinin Sağlanması Sonuç Odaklı Programı

Kırsalda Yaşayan Bireylerin Sosyo-Ekonomik Gelişimlerinin Sağlanması Sonuç Odaklı Programı

TR72/21/SOP/KIRSAL


Kırsalda Yaşayan Bireylerin Sosyo-Ekonomik Gelişimlerinin Sağlanması Sonuç Odaklı Programı’nın (Kırsal SOP) genel amacı: Kırsal alanda yaşayan bireylerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi yoluyla sosyo-ekonomik gelişimlerinin sağlanmasıdır.


Kırsal Sonuç Odaklı programının genel amacına hizmet eden özel amaçları ise şu şekildedir:


- Özel Amaç 1: Kadın istihdamının artırılması ve kadınların ürettiği ürünlerin pazarlama imkânlarının geliştirilmesi

- Özel Amaç 2: Katma değerli tarım ve hayvancılık uygulamalarının desteklenmesi

- Özel Amaç 3: Kırsalda örgütlenmenin, kooperatifçiliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi

- Özel Amaç 4: Yöresel ürünlerin saptanması, var olan ürünlerin etkin pazarlamasının yapılması

- Özel Amaç 5: Organik tarım konusunda çiftçilerin bilinç seviyelerinin yükseltilmesi

- Özel Amaç 6: Kırsal alanda kaynak verimliliğinin artırılması


Kırsalda Yaşayan Bireylerin Sosyo-Ekonomik Gelişimlerinin Sağlanması Sonuç Odaklı Programı 2021-2023 yıllarında uygulanacak şekilde planlanmıştır. Program, Kırsal ve Sosyal Kalkınma Birimi koordinasyonunda TR72 Bölgesinde (Kayseri, Sivas, Yozgat) yürütülmektedir.


Kırsal SOP ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmak ve faaliyetlerimiz ile ilgili bilgi almak için;


E-posta: kskb@oran.org.tr


Telefon: 0352 352 6726 (1050, 1051, 1052, 1053, 1054)