TR | EN
    
DESTEKLER

2020 Fizibilite Destek Programı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Sonuç Odaklı Programları doğrultusunda; TR72 Bölgesi’nde gelişecek yatırım potansiyelini harekete geçirmek, yatırım fikirlerini yönlendirmek, Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına katkı sağlamak amacıyla2020 Yılı Fizibilite Destek Programıyayınlanmıştır.


Fizibilite Destek Programı’nın Öncelikleri;


Öncelik 1.Üretimde katma değerin, süreç ve kaynak verimliliğinin artırılması; sanayide dijital dönüşümün sağlanması ve pazarlama araçlarının çeşitlendirilmesi, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ara ürün/ürün üretilmesinin sağlanması amacıyla yapılacak yatırımların desteklenmesi


Öncelik 2.Turizmin çeşitlendirilmesi, doğal tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve turizmde rekabet gücünün artırılması


Öncelik 3.Kırsal alanda kaynak verimliliğinin artırılması, dezavantajlı grupların istihdamı, tıbbi aromatik ve organik tarım ürünlerinin üretimi ve pazarlanması, katma değerli tarım ve hayvancılık uygulamalarının geliştirilmesine yönelik yatırımların desteklenmesi


Öncelik 4.Bölge ve ülke için aciliyet arz eden (salgın, afet gibi durumlara özel) konularda yapılacak yatırımların desteklenmesi

şeklindedir.


Program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.000.000 TL’dir. Değerlendirme aşaması sonucu destek almaya hak kazanan her proje başvurusu ise azami 100.000 TL destek alabilecektir.


Fizibilite Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelere destek oranı ise kamu kurumları için asgari %25, azami %100; kamu kurumu olmayan uygun başvuru sahipleri için ise asgari %25, azami %75’dir.


2020 Yılı Fizibilite Destek Programı başvuru dönemi, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nde (KAYS) 04 Ağustos – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir.


Programa;

* Valilikler


* Kaymakamlıklar


* Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, YİKOB, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)

* Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri

* Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler

* Üniversiteler

* Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

* Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)

* Organize Sanayi Bölgeleri

* Küçük Sanayi Siteleri

* Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

* İş Geliştirme Merkezleri gibi Kurum ve Kuruluşlar

* Birlikler ve Kooperatifler

* Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

başvuru yapabilirler.


Fizibilite Destek Programı’na ilişkin başvuru rehberi ile destekleyici belge şablonlarını aşağıdan indirebilirsiniz.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.