TR | EN
    
SONUÇ ODAKLI PROGRAM

İmalat Sanayi Sonuç Odaklı Programı

İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı

TR72/21/SOP/İMALAT

İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı’nın (İmalat SOP) amacı; TR72 Bölgesi imalat sanayindeki firmaların tasarım kalitesinin yükseltilmesi, süreç verimliliğinin ve kurumsallaşmalarının sağlanması ve katma değerli üretimin yaygınlaştırılması yoluyla bölgesel rekabet edebilirliğin artırılmasıdır. Aynı zamanda bölge imalat sanayindeki KOBİ’lerde dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması da hedeflenmektedir.


İmalat SOP’nın yukarıdaki amaç çerçevesinde oluşan özel amaçları ise şöyledir:


Özel Amaç 1: İmalat sanayiindeki tasarım ekosisteminin geliştirilmesi

Özel Amaç 2: İmalat sanayiindeki süreç ve kaynak verimliliğinin artırılması

Özel Amaç 3: İmalat sanayiindeki firmaların kurumsallaşma düzeylerinin artırılması

Özel Amaç 4: TR72 Bölgesi imalat sanayinde dijital dönüşümün sağlanması ve dijital pazarlama araçlarının çeşitlendirilmesi

Özel Amaç 5: TR72 Bölgesi imalat sanayinin teknoloji düzeyinin yükseltilmesi, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürün üretiminin artırılması


SOP amacı ve özel amaçları çerçevesinde yapılan eylem planı ile, TR72 Bölgesi imalat sanayini destekleyici çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.


İmalat SOP, Ajans’ın İmalat Sanayide Dönüşüm Birimi sorumluluğunda olup aktif olarak yürütülen bazı çalışmalar şu şekildedir:


· Teknik Destekler – Saha Çalışmaları

· Üreten Şehirler Tematik Teknik Desteği

· İmalat Sanayi Finansman Desteği

· Değer Zinciri Analizi Çalışmaları

· Verimlilik Koordinasyon Ofisi Projesi

· Sivas İnovasyon Merkezi Projesi

· Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi Projesi

· Dijital Yol Projesi

· Uzman Raporları

· Sivas CMDP Projeleri

· TR72 İmalat Sanayinde Genç İstihdamı Faaliyetleri