TR | EN
    
DESTEKLER

2023 Yılı Kırsal Kalkınma ve Turizm Destek Programı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Teknik Destek Programı ilan edildi.


Kırsalda Yaşayan Bireylerin Sosyo-Ekonomik Gelişimlerinin Sağlanması ve Alternatif Turizm İmkânlarının GeliştirilmesiSonuç Odaklı Programları ve TR72 Bölge Planı çerçevesinde oluşturulan 2023 yılı Kırsal Kalkınma ve Turizm Teknik Destek Programı’na başvurular KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden yapılacak olup, program öncelikleri şu şekilde belirlenmiştir:


Öncelik 1:Kooperatiflerin kurumsal altyapısının geliştirilmesi, üretimde kalite standardizasyonu, verimliliğin artırılması, satış ve pazarlama kanallarının geliştirilmesi,


Öncelik 2:Bölgede yenilikçi tarım teknolojilerinin tanıtılması ve uygulama alanlarının genişletilmesi, kaynak verimliliği, temiz üretim, yeşil mutabakata uyum konularında uygulamaların yaygınlaştırılması,


Öncelik 3:Ata tohumları ve yöresel ürünlerin saptanması, var olan ürünlerin katma değerli hale getirilmesi,


Öncelik 4:Kırsal ve Sosyal Kalkınma Birimi 2023 Çalışma Planı'nda yer alan genel ve özel amaçlara katkı sağlayacak alanlarda genç istihdamının artırılması amacıyla uzman teknik personel yetiştirilmesi ve genç girişimcilerin teşvik edilmesine yönelik çalışmaların geliştirilmesi,


Öncelik 5:Turizme yönelik insan kaynakları kapasitesinin ve niteliğinin artırılması.


Öncelik 6:Sürdürülebilir turizm sertifikasyon süreçlerine katkı sağlayacak çalışmaların geliştirilmesi.


Bu program kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle veya teknik destek hizmet alımı yoluyla sağlayacaktır.PROGRAMIN ADI

2023 YILI KIRSAL KALKINMA VE TURİZM TEKNİK DESTEK PROGRAMI

REFERANS NO

TR72/23/TD

TOPLAM BÜTÇE

2.250.000 TL

ÖNCELİKLER BAZINDA DESTEK BÜTÇESİ

Öncelik 1,2,3,4: 1.500.000 TL(KDV Dâhil)

Öncelik 5 ve 6: 750.000 TL (KDV Dâhil)

DESTEK MİKTARI

AJANS DESTEK ORANI

AJANS DESTEK MİKTARI

AZAMİ

%100

Eğitim talepleri için;

75.000 TL (KDV Dâhil)

Danışmanlık veya Eğitim + Danışmanlık talepleri için:

200.000 TL (KDV Dâhil)

AZAMİ UYGULAMA SÜRESİ

Eğitim Talepleri için 3 (Üç) Ay

Diğer Talepler İçin(Danışmanlık veya Eğitim+Danışmanlık) 6 (Altı) Ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

·Valilikler

·Kaymakamlıklar

·İl Özel İdareleri ve Belediyeler,

·5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Doğrultusunda Kurulmuş Birlikler

·Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri)

·Üniversiteler,

·Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

·Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)

·Birlikler ve Kooperatifler(Kooperatiflerin en az 1 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)

·Organize Sanayi Bölgeleri

·Küçük Sanayi Siteleri

·Teknoparklar

·Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

·İş Geliştirme Merkezi

·Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler (kamu iştirakleri)
Program başvuru dönemi şu şekildedir:Dönem

KAYS ortamında Online Başvuru Tarihleri

Taahhütname Teslim Son Tarih ve Saati*

Eylül-Ekim

4 Eylül - 24 Ekim 2023

31 Ekim 2023, Salı 17:00
Daha fazla bilgi için Program Rehberi ve Destekleyici Belgeleri inceleyebilirsiniz.