TR | EN
    
SONUÇ ODAKLI PROGRAM

Sivas İnovasyon Merkezi Projesi

Sivas Organize Sanayi Bölgesi tarafından yürütülen ve Ajans tarafından hibelendirilen projenin amacı; Sivas ilinde imalat sanayinde katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyeline haiz sektörlerde ve ürünlerde işlevselliği artırmak, geliştirmek, iyileştirmek ve farklılaştırmaktır. 2022 yılı kasım ayında tamamlanan proje ile kurulan merkezde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmektedir:


o Tasarım ve Prototipleme Birimi: 3D tasarım ve simülasyon atölyesi kurularak ürün tasarımı, prototip üretimi, kalite standartları konusunda destek verilecektir. Atölyede eğitim sınıfı, tasarım sınıfı ile tersine mühendislik hizmetleri, 3D baskı hizmeti, prototip üretimi ve hızlı prototipleme, ön seri imalat, mekanik tasarım, maket model ve mockup, aparat ve fikstür üretimi, az adetli üretim ve ardıl işlemler bölümleri ile kalite kontrol test laboratuvarı oluşturulacaktır.


o Danışmanlık Birimi: Bu birimde ise dış ticaret ve dönüşüm ofisleri olacaktır. Dış ticaret ofisi ile Sivas imalat sanayindeki firmalara uluslararası pazarlarda faaliyet gösterme konusunda danışmanlık sağlanacaktır. Dönüşüm ofisinde ise kurumsallaşma, yönetim, Endüstri 4.0 uyum yeteneğinin geliştirilmesi, verimlilik, kalite, standardizasyon, sınai mülkiyet hakları, bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı vb. konularda danışmanlık ve eğitim desteği verilecektir.


Proje faaliyetleri kapsamında Sivas imalat sanayindeki firmaların ilgili personellerine tasarım, modelleme, pazarlama, dijital dönüşüm, kurumsallaşma eğitimleri verilmiştir.