TR | EN
    
SONUÇ ODAKLI PROGRAM

Dijital Yol Projesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve UNDP Türkiye iş birliğinde yürütülen proje, kadınların dijitalleşme süreçlerine etkin katılımını odağına almakta, pilot bir çalışma olarak imalat ve turizm sektörlerindeki KOBİ’lerin dijitalleşmesine yönelik bütüncül bir yaklaşım sunmaktadır.


İmalat sanayi için seçilen pilot bölgeler içerisinde TR72 Bölgesi de yer almaktadır. Dijital Yol Projesi, Ajans imalat sonuç odaklı programının dördüncü özel amacı ile de örtüşmektedir (Özel Amaç 4: TR72 Bölgesi imalat sanayinde dijital dönüşümün sağlanması ve dijital pazarlama araçlarının çeşitlendirilmesi).


2022 yılı sonu itibariyle tamamlanan proje kapsamında Ajans personeli ve imalat sanayindeki KOBİ’lere yönelik eğitimler düzenlenmiştir. Diğer yandan https://dijitalyol.org sitesi devreye alınmış ve siteye TR72 Bölgesi firmalarının üye olması için çalışmalar başlatılmıştır. Sitede firmaların dijital olgunluk seviyelerinin ölçülmesini mümkün kılan araçlar mevcuttur.


TR72 Bölgesi’nden https://dijitalyol.org sitesine kayıt yapan, dijital olgunluk seviyesini ölçen firmalardan 6 tanesi seçilerek ücretsiz saha danışmanlıkları verilmiştir. Başarıyla tamamlanan projelere ilişkin danışman raporları hazırlanarak firmalara sunulmuştur.