TR | EN
    
DESTEKLER

2022 FDP Sıkça Sorulan Sorular

S.1 Her KOBİ uygun Başvuru Sahibi midir?

C.1 Uygun Başvuru Sahibi her program için farklılık arz edip ilgili programın Başvuru Rehberi'nde "2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu:" bölümünde belirtilmektedir. 2022 Finansman Destek Programı'na başvuru yapacak bir KOBİ'nin imalat sanayinde faaliyet göstermesi gerekmektedir.


S.2 Firma, mevcut üretim sektörü dışında bir proje hazırlıyorsa teknoloji kriterini hangi belge ile sağlamalıdır.

C.2 Firma, halihazırda üretmediği bir ürünün üretimine yönelik proje hazırlıyorsa; meslek odaları tarafından hazırlanacak Ekspertiz Raporu ile, firmanın proje başvurusu kapsamında alacağı makine-ekipman ile üretmeyi taahhüt ettiği ürünün üretilebilme durumu belgelenecektir.


S.3 Kredi ödemeleri nasıl yapılacaktır.

C.3 Firma kredinin anapara ve kar payı kısmını vadesi geldiğinde Banka'ya ödeyecektir. Ajans ödemeye müteakip kar payı miktarını yararlanıcı hesabına aktaracaktır.


S.4 Firma azami proje bütçesinin üzerinde bir bütçeye sahip makine almak istediğinde ne yapmalıdır?

C.4 Firma azami proje bütçesinin üzerinde bir desteği bu program kapsamında alamaz. Azami proje bütçesini aşan kısmı Ajans desteği olmadan Banka ile ayrıca projelendirebilir. Şayet sunulan proje bütçesi kredi olarak kullanılabilecek kredi limitlerinin üstünde ise Ajans, teknoloji seviyesi kriterine göre belirlenen azami bütçe limitini de dikkate alarak finansman desteği verir.


S.5 Proje kapsamında inşaat yapılabilir mi?

C.5 Küçük ya da büyük ölçekli yapım işleri bu program kapsamında uygun maliyet değildir.


S.6 Proje değerlendirilirken maliyetleri tekrar düzeltme imkânı veriliyor mu?

C.6 Proje kapsamında sunulan proforma teklif proje değerlendirmesinde esastır. Proje değerlendirme sürecinde veya proje izleme sürecinde değişiklik yapılması uygun değildir.


S.7 Proje satın alma sürecinde ihale yapılacak mıdır?

C.7 Program kapsamında yapılan satın alma işlemleri Banka'ya ve Ajans'a sunulan proforma üzerinden yapılacaktır. Proje kapsamında ihale yapılmayacaktır.


S.8 Yozgat'ta Vakıf Katılım şubesi bulunmuyor. Kredi uygunluğu başvurusu için nasıl bir yol izlemeliyim?

C.8 Başvuru için TR72 Bölgesi'nde bulunan diğer (Kayseri, Sivas) Vakıf Katılım şubelerinden faydalanabilirsiniz.


S.9 Genel teşvik sisteminde teşvik edilmeyecek veya teşviki belli şartlara bağlı yatırım konularında Ajans'a proje sunulabilir mi?

C.9 İmalat sanayi finansman destek programında; Teşvik Sistemi "EK4 - Genel teşvik sisteminde teşvik edilmeyecek veya teşviki belli şartlara bağlı yatırım konuları" belgesinde yer alan teşvik edilmeyecek yatırımlara ilişkin projeler, uygun proje olarak kabul edilmemektedir.


S.10 Dijital Olgunluk Seviyemizi nasıl belirleyebiliriz?

C.10 Programın 3. önceliğini seçen firmaların, dijital olgunluk seviyelerini gösterir belge sunmaları gerekmektedir. Bu belge Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın da yer aldığı, KAGM ve UNDP tarafından yürütülen “Dijital Yol” projesi sitesinde yer alan dijital olgunluk seviyesini değerlendirme anketi doldurularak elde edilmektedir. (Belgenin proje sitesinden alınması zorunludur.) https://dijitalyol.org/home sitesine üye olunarak ana sayfada bulunan “işletmeni değerlendir” bölümünden, dijital olgunluk seviyesini gösterir belge oluşturulabilir.


S.11 Destek bağlamında imalat sanayinde faaliyet gösteren bir işletmenin sadece Güneş Enerji Santrali kurulumu faaliyeti içeren bir proje uygun mu?

C.11 Bu program kapsamında doğrudan imalat ile alakalı makine-ekipman alımı uygun maliyettir. Firmaların GES yatırımı uygun değildir.


S.12 Proje kabulünden sonra olası değişiklikler için başvuru sahibi tarafından revizyon yapılabilir mi?

C.12 Proje başvuru sırasında sunulan belgelere, bilgilere göre değerlendirme yapılacak; buna göre proje puanı oluşturulacaktır. Aynı zamanda sunulan proformalara göre Ajans tarafından BÜTÇE REVİZYONU yapılacaktır. Bir projenin başarılı olması durumunda, başvuru sahibine sözleşme imzalama için Ajans tarafından çağrı yapılır. Bu esnada, başvuru sahibinin başarılı olan projesine ilişkin Ajans'tan bir talebi olursa bunu resmi yollarla iletebilir. Program rehberi ve diğer yönetmelik/usul-esaslar çerçevesinde bu talep değerlendirilip resmi olarak cevap verilir.

Her durumda sözleşme imzalamaya dair nihai karar başvuru sahibindedir.


S.13 Projede alınacak makine- ekipmanın proje süresi içerisinde teslim edilmeme riski varsa ne yapılmalıdır?

C.13 Proje başvurusu yapılırken belirlenen uygulama süresi, başvuru sahibinin faaliyetlerin tamamının gerçekleşmesini taahhüt edeceği süredir. Bu süreden başvuru sahibi firma sorumludur.

Bu sürenin aşılması riski varsa, bu riskin derecesini ölçerek önleyici bir tedbir alınmalı ve buna göre proje şekillendirilmelidir. Taahhüt edilen proje uygulama süresi içerisinde teslim edilmeme riski yüksek bir makinenin proje bütçesine ekleme noktasındaki son karar başvuru sahibindedir.


S.14 Cezai müeyyideler nasıl uygulanacaktır?

C.14 Cezai müeyyideler, proje başvurusu yapılan ve başarılı olan projelerin uygulanmasında; proje başvurusunda verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanmaktadır. Bu müeyyideler, yönetmelikler, usul -esaslar ve projede taahhüt edilen hususların oluşturacağı dezavantaj/kamu zararı gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Bu noktada başvuru sahibinin proje formunda, uygulama esnasında gerçekleştirmeme riski olan faaliyetleri ve taahhütleri gözden geçirmesi ve buna göre karar alması tavsiye olunur.


S15: Sözleşme aşamasında teminat mektubu talep edilecek midir?

C15: Bu proje kapsamında teminat mektubu talep edilmeyecektir.


S16: Firma Nace kodu ile ürün Nace kodu neyi ifade etmektedir?

C16: Bu program kapsamında uygun başvuru sahibi KOBİ’lerin, TR72 Bölgesi’nde imalat sanayinde faaliyet gösterdiklerini kanıtlamaları gerekmektedir. Firmanın faaliyet gösterdiği üretim sektörünü (Örneğin 10-Gıda Ürünlerinin İmalatı) sanayi sicil belgesi, kapasite raporu gibi belgeler ile beyan etmesi, uygun başvuru sahibi olduğunu tespit etmek içindir.

Finansman destek programında, başvuru sahibi firmanın projesi ile üreteceğini taahhüt ettiği ürün Nace kodu ise; firmanın kullanabileceği kredi miktarının limitlerini tesit etmek açısından önemlidir.

Örneğin başvuru sahibi “20.17.01 - Birincil formda sentetik kauçuk imalatı” Nace kodunda bir ürünü üretmek için başvuru yapıyorsa; bu ürünün teknoloji düzeyi orta-yüksek olduğu için minimum 500.000 TL maksimum 3.500.000 TL kredilendirilebilir bütçe talep edilebilir.

İkinci bir örnek olarak başvuru sahibi firmanın “11-İçeceklerin İmalatı” sektöründe faaliyet gösterdiğini ve programa “11.07.03 - İçme suyu üretimi (şişelenmiş, gazsız, tatlandırılmamış ve aromalandırılmamış)” Nace kodundaki ürünün imalatı için başvurduğunu farzedelim. Bu durumda firma minimum 250.000 TL maksimum 2.500.000 TL kredilendirilebilir bütçe talep edilebilir.

Firmanın faaliyet gösterdiği üretim kodu ile proje kapsamında üreteceği ürünün Nace kodu birbirini doğrular nitelikte olmalıdır.


S.17 Finansman desteğine başvuran bir yararlanıcı, 5 yıl boyunca aynı adreste faaliyet göstermek zorunda mıdır? 


C. 17 Finansman desteğine başvuru yapan bir yararlanıcının, başarılı olması durumunda yararlandığı destek ile alınan makine-ekipman vs. yatırımın 5 yıl boyunca (2 yıl geri ödeme süresi + 3 yıl izleme süresi) TR72 Bölgesi dışına (Kayseri, Sivas, Yozgat) çıkartmamalıdır. Buna ilaveten başvuru formunda bahsi geçen imalatın yapılacağı adresin mülkiyet durumunu (sahiplik veya kiralama) gösterir belge, projenin desteklenmeye hak kazandığı aşamada sunulacaktır. S.18 İmalat sanayinde faaliyet gösteren şahıs işletmem var. Firmamı KAYS'a kaydettim fakat proje başvurusuna firma bilgilerimi girdiğimde sonuç alamıyorum. Sebebi ne olabilir?


C.18 Şahıs işletmesi dahi olsa, firmanızı KAYS'a "Tüzel Paydaş İşlemleri" bölümünden kaydetmelisiniz. Şayet gerçek paydaş olarak kaydetmişseniz, finansman desteği başvurunuzda sistem bunu kabul etmeyecektir. Eğer böyle bir sorun yoksa, firmanızın vergi numarasını eksiksiz yazdığınızdan emin olunuz. Kopyala-yapıştır işlemi esnasında bir boşluk oluşması dahi firma bilgilerini çekememenize neden olabilir.