TR | EN
    
SONUÇ ODAKLI PROGRAM

Üreten Şehirler Tematik Teknik Desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Üreten Şehirler Programı kapsamında Ajansımız tarafından ilan edilen tematik teknik destek programının amacı Kayseri imalat sanayindeki firmaların temiz üretim, sera gazı emisyonu, karbon ayak izi, su ayak izi etütlerinin yapılarak yeşil dönüşüm kapsamında mevcut durumlarının tespit edilmesi, sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması ve bu kapsamda firmaların belirli bir olgunluk seviyesine gelmelerini sağlamaktır.


Bu program ile 20 firmada danışmanlık verilmesi hedeflenmektedir. Program rehberi ve diğer belgelere aşağıdaki linkten erişilebilmektedir:


https://www.oran.org.tr/haber/2023-yili-ureten-sehirler-tematik-teknik-destek-programi-basvuruya-acildi