TR | EN
    
DESTEKLER

2024 Yılı Turizm Fizibilite Destek Programı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2024 yılı Çalışma Programı faaliyetleri kapsamında Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına katkı sağlamak amacıyla kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların uygun proje başvuruları için “Turizm Fizibilite Desteği Programı” 01.03.2024 tarihi itibariyle yayınlanmıştır.


2024 Yılı Turizm Fizibilite Desteği Programının öncelik alanları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:


Öncelik 1.Turizmin çeşitlendirilmesi, doğal tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve turizmde rekabet gücünün artırılmasına yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi


Öncelik 2.Sürdürülebilir Turizme yönelik yatırım projeleri geliştirilmesi veya mevcut yatırımların sürdürülebilir turizm süreçlerine uyumu için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi


Öncelik 3.Kış, kültür, doğa, sağlık ve spor turizmi potansiyelinin ekonomiye kazandırılmasına yönelik destinasyon odaklı fizibilite çalışmalarının desteklenmesi


Öncelik 4.Turizmin 12 aya yayılması kapsamında geliştirilecek projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi


Program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.000.000 TL’dir. Değerlendirme aşaması sonucu destek almaya hak kazanan her proje başvurusu ise azami 500.000 TL destek alabilecektir.


Turizm Fizibilite Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelere destek oranı ise asgari %25, azami %75’dir.


Başvurular KAYS (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden 01.03.2024 tarihi itibarıyla yapılabilecek olup, başvuruların KAYS üzerinden alınması için son tarih 28.06.2024 saat 23:59’dur. Bu tarih ve saat itibari ile KAYS sistemi başvurulara kapatılacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Yapılan başvuruya ilişkin taahhütnamenin sistem üzerinde elektronik olarak imzalanması veya ıslak imzalı taahhütnamenin Ajansa teslim edilmesi en geç 05.07.2024 saat 17:00’a kadar yapılabilecektir. Zamanında KAYS üzerinden tamamlanmayan ve/veya ıslak imzalı taahhütnamesi Ajansa sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


Programa;

- Valilikler
-Kaymakamlıklar
-Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, YİKOB, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)
-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri
-Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler
-Üniversiteler
-Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
-Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)
-Organize Sanayi Bölgeleri
-Küçük Sanayi Siteleri
-Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
-İş Geliştirme Merkezleri gibi Kurum ve Kuruluşlar
-Birlikler ve Kooperatifler
-Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler
başvuru yapabilirler.


Fizibilite Destek Programı’na ilişkin başvuru rehberi ile destekleyici belge şablonlarını aşağıdan indirebilirsiniz.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.DÖKÜMANLAR