TR | EN
    
DESTEKLER

2024 Yılı Üreten Şehirler Teknik Destek Programı

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, Üreten Şehirler Programı kapsamında Kayseri ili imalat sanayi firmalarına yönelik uygulanmak üzere Tematik Teknik Destek Programı ilan edilmiştir.


Kayseri’nin de dahil olduğu 13 ilde uygulanmakta olan Üreten Şehirler Programının hedefi, sanayinin ülke genelinde dengeli gelişimi ve büyüme odaklarının uluslararası alanda rekabetçi bir üretim yapısına kavuşması için, işletmelerin küresel üretim sistemlerine entegrasyonun güçlendirilmesi, şehirlerin uluslararası erişebilirliğinin ve kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sanayi, teknoloji ve yenilik altyapıları ile beşerî sermaye ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesidir.


Üreten Şehirler Programı kapsamında 2023 yılında uygulanan teknik destek programının devamı niteliğindeki bu program ile Kayseri ili imalat sanayi firmaları için temiz üretim, sera gazı emisyonu, karbon ayak izi, su ayak izi ve enerji verimliliği etütlerinin yapılarak yeşil dönüşüm kapsamında mevcut durumlarının tespit edilmesi ve gerekli stratejilerin oluşturulmasına yönelik danışmanlık hizmetinin verilmesi hedeflenmektedir.


PROGRAMIN ADI

2024 YILI ÜRETEN ŞEHİRLER TEKNİK DESTEK PROGRAMI

REFERANS NO

TR72/24/USTD

PROGRAMIN AMACI

Kayseri imalat sanayinde firmaların temiz üretim, sera gazı emisyonu, karbon ayak izi, su ayak izi etütlerinin yapılarak yeşil dönüşüm kapsamında mevcut durumlarının tespit edilmesi, sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması ve bu kapsamda firmaların belirli bir olgunluk seviyesine gelmelerini sağlamaktır.

TOPLAM BÜTÇE

800.000 TL

DESTEK MİKTARI

AJANS DESTEK ORANI

AJANS AZAMİ DESTEK MİKTARI

%100

200.000 TL (KDV Dâhil)

PROJE AZAMİUYGULAMA SÜRESİ

12 Ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

· Kayseri ilinde imalat yapan KOBİ statüsündeki işletmeler

·(Bu program kapsamında stratejik olarak belirlenen sektörler için) TR72 Bölgesi’nde yer alan kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların imalat yapan iştirakleri (Bu statüdeki başvuru sahiplerinde KOBİ şartı aranmamaktadır.)


Başvuru Dönemleri


Dönem

KAYS ortamında Online Başvuru Tarihleri

Taahhütname Teslim Son Tarih/Saati

Şubat

1 – 29 Şubat 2024

29 Şubat 2024, saat 17:30

Mart – Nisan

1 Mart– 30 Nisan 2024, saat 23:00

3 Mayıs 2024, saat 17:30

KAYS Proje Başvuru Sistemi’ne erişim içintıklayınız.