TR | EN
    
KURUMSAL

Hakkımızda

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine ilişkin kanuna dayanılarak T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının koordinasyonunda, 25.07.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Son olarak Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden düzenlenmiş olan Ajanslar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerine devam etmektedir.

ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Yozgat Valisi Mehmet Ali ÖZKAN , Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kayseri Valisi Gökmen ÇİÇEK, Yönetim Kurulu Üyeleri Sivas Valisi Dr. Yılmaz ŞİMŞEK , Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı DR. Memduh BÜYÜKKILIÇ, Sivas Belediye Başkanı Hilmi BİLGİN, Yozgat Belediye Başkanı Celal KÖSE, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Av. Hakan AKKAŞ, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender NAZLI, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet BÜYÜKSİMİTCİ, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer GÜRSOY,  Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan ALAKOÇ ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem ŞAHİN'den oluşmaktadır

ORAN Kalkınma Ajansı bünyesinde 1 Genel Sekreter, 21 Uzman, 5 Destek Personeli ve 11 Yardımcı Personel hizmet vermektedir. Türkiye genelinde kuruluşu tamamlanan 26 Kalkınma Ajansı içerisinde Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan ORAN Kalkınma Ajansı coğrafi olarak en büyük yüzölçümüne sahip ajanstır.

Kayseri yenilikçi, girişimci, hayırsever ve çalışkan insanı ile marka bir şehirdir. Kayseri de 3 adet Organize Sanayi Bölgesi, 1 adet Serbest Bölge ve 11 adet Küçük Sanayi Sitesi faaliyet göstermektedir. Bu yapılanmalar içerisinde sanayi, ticaret, sağlık, madencilik, tarım ve hayvancılık ön plana çıkmaktadır.

Sivas ilinin ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Madencilik açısından çok zengin kaynaklara ve potansiyele sahip olan Sivas’ta, son yıllarda sanayi sektörü de hızla gelişmektedir. Ayrıca Sivas, ulaşım açısından ülkemizin dört yanını birbirine bağlayan kara ve demiryolları ağına sahiptir. Bu açıdan lojistik yatırımları için çok önemli yatırım imkânları sunmaktadır.

Yozgat ilinde tarım ön plana çıkmaktadır. Yozgat ilinin yüzölçümünün %98’i coğrafi ve toprak yapısı itibarı ile tarıma oldukça elverişlidir. Bunun yanı sıra Yozgat ili hayvancılık açısından da son derece uygun bir yatırım ortamı sunmaktadır.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tüm teknik ve mali kaynakları ile yatırımcılara Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde doğru yatırımı gerçekleştirmede destek verecektir. Ajansımız tarafından bir çok konuda fizibilite raporları hazırlanmış ve bu raporlar yatırımcıların hizmetine sunulmuştur. Bölgemizde yatırım yapacak girişimciler için talep edilmesi halinde farklı sektörler için de fizibilite raporları hazırlanabilecektir. Ayrıca ajans, mali destek programları kapsamında bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak projeleri de destekleyecektir. Bu sayede bölgenin başta ekonomik olmak üzere sosyal, kültürel, turistik ve teknolojik olarak birçok boyutta kalkınması sağlanacaktır.

ORAN Kalkınma Ajansının temel amacı bölgenin çok boyutlu kalkınması için gerekli altyapının hazırlanmasıdır. Ajansımızın bölgede faydalı olabilmesi için sizlerin de gerekli desteği vereceğini umar, saygılar sunarım.

İbrahim Ethem ŞAHİN
Genel Sekreter