TR | EN
    
SONUÇ ODAKLI PROGRAM

Uzman Raporları

Ajans uzmanları tarafından TR72 imalat sanayini de içine alan sektörlere yönelik aşağıdaki konu başlıklarında raporlar hazırlanmaktadır:


o TR72 Bölgesi’nde yapılabilecek yatırımlar ile alakalı ön fizibilite raporları

o Sektörel araştırma raporları


Raporlara https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr, https://www.yatirimadestek.gov.tr adreslerinden ve Ajans internet sitesinden (https://www.oran.org.tr/tr/kurumsal/dokuman-merkezi) erişilebilmektedir.