TR | EN
    
DESTEKLER

2024 Yılı Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Teknik Destek Programı ilan edildi.


Kırsalda Yenilikçi ve Sürdürülebilir KalkınmaSonuç Odaklı Programları ve TR72 Bölge Planı çerçevesinde oluşturulan 2024 yılı Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı’na başvurular KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden yapılacak olup, program öncelikleri şu şekilde belirlenmiştir:


Öncelik 1: Kırsalda teknoloji ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması,

Öncelik 2: Yeşil dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yeşil mutabakat süreçlerine uyum,

Öncelik 3: Kırsalda örgütlenme faaliyetleri başta olmak üzere genç ve kadın istihdamının artırılması yoluyla kırsal ekonominin geliştirilmesi.


Bu program kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle veya teknik destek hizmet alımı yoluyla sağlayacaktır.


PROGRAMIN ADI

2024 YILI KIRSAL KALKINMA TEKNİK DESTEK PROGRAMI

REFERANS NO

TR72/24/TD-K

TOPLAM BÜTÇE

2.000.000 TL

DESTEK MİKTARI

AJANS DESTEK ORANI

AJANS DESTEK MİKTARI

AZAMİ

%100

Eğitim talepleri için;

100.000 TL (KDV Dâhil)

Danışmanlık veya Eğitim + Danışmanlık talepleri için:

200.000 TL (KDV Dâhil)

AZAMİ UYGULAMA SÜRESİ

Eğitim Talepleri için 3 (Üç) Ay

Diğer Talepler İçin(Danışmanlık veya Eğitim+Danışmanlık) 6 (Altı) Ay

UYGUN BAŞVURUSAHİPLERİ

·Valilikler,

·Kaymakamlıklar,

·İl Özel İdareleri ve Belediyeler,

·5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Doğrultusunda Kurulmuş Birlikler,

·Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri)

·Üniversiteler,

·Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları,

·Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla),

·Birlikler ve Kooperatifler(Kooperatiflerin en az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla),

·Organize Sanayi Bölgeleri,

·Küçük Sanayi Siteleri,

·Teknoparklar,

·Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,

·İş Geliştirme Merkezi,

·Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler (kamu iştirakleri).Program başvuru dönemleri şu şekildedir:Dönem

KAYS ortamında Online Başvuru Tarihleri

Taahhütname Teslim Son Tarih ve Saati*

Mayıs-Haziran

01 Mayıs - 21 Haziran 2024

28 Haziran 2024, Cuma 17:00

Temmuz-Ağustos

01 Temmuz-23 Ağustos 2024

30 Ağustos 2024, Cuma 17:00

Eylül-Ekim

01 Eylül-24 Ekim 2024

31 Ekim 2024, Perşembe 17:00Daha fazla bilgi için Program Rehberi ve Destekleyici Belgeleri inceleyebilirsiniz.