TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

TR72/21/KIRSAL Referans Numaralı Mali Destek Programı Duyurusu
5 Nisan 2021 Pazartesi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen TR72/21/KIRSAL referans numaralı Mali Destek Programı kapsamında sunulan mali destek taleplerinin değerlendirme süreçleri tamamlanmış ve Ajansımızla sözleşme imzalamaya hak kazanan Başvuru Sahipleri Ajans internet sitesinde duyurulmuştur.Sözleşme imzalama sürecinden önce destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi(KAYS)’nde oluşturdukları başvuru formu ve destekleyici belgelerden oluşan proje başvuru belgeleriniaşağıda yer alan yönergeye göreen geç13 Nisan 2021 Salı günü 17:00’akadar Ajans’a teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin tesliminden sonra sözleşme aşamasına geçilecek olup bu sürece ilişkin ilgili kurumlara resmi yazı ile bildirim yapılacaktır.


 

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Genel Sekreterliği