TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

TEKLİF ÇAĞRISI İLANI
26 Ocak 2015 Pazartesi
12.01.2015

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında yürütülecek olan “Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet” ve “Kültür ve Turizm” mali destek programları kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.

1) Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı:


Programın genel amacı; “TR72 Bölgesi’nde yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi ve sanayide düşük verimli  motor sistemlerinin dönüşümü ile enerjinin verimli kullanılması, atık yönetim sistemleri kullanılarak çevre kirliliğinin azaltılması yoluyla bölgesel rekabet edebilirliğe katkı sağlanması ve Sivas-Yozgat illerinde üretim kapasitesi ile verimliliğin artırılması yoluyla bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması” dır.

Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı’nın yukarıdaki amaç çerçevesinde belirlenen öncelikleri:

TR72/15/YESR1 (Kâr Amacı Güden Kurumlar) ve TR72/15/YESR2 (Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar)
Öncelik 1. TR72 Bölgesi’nde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve üretimde kullanılan makinalarda yer alan düşük verimli elektrik motorlarının modernizasyonunun sağlanması  
Öncelik 2. TR72 Bölgesi’nde çevresel atık yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve atıkların geri kazanılması
Öncelik 3. Sivas ve Yozgat illerinde bulunan kâr amacı güden kurumların; üretim kapasiteleri ve verimliliklerinin artırılması, ürün çeşitliliğinin sağlanması, kalite sertifikasyonlarının artırılması; yeni ürün üretimi ve yenilikçi uygulamalara yönelik yatırımlarının desteklenmesi
olarak belirlenmiştir.

2) Kültür ve Turizm Mali Destek Programı:

Programın genel amacı; “Tanıtım ve markalaşma ile bölge turizminin geliştirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve bölgede turizm altyapısının iyileştirilmesi yoluyla bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi” dir.

Kültür ve Turizm Mali Destek Programı’nın yukarıdaki amaç çerçevesinde belirlenen öncelikleri:

TR72/15/TRZM1 (Kâr Amacı Güden Kurumlar)
Öncelik 1. Bölgenin doğal, tarihi, kültürel varlıklarının ve turizm değerlerinin ulusal ve uluslararası alanlarda etkin ve yenilikçi yöntemlerle tanıtılması ve bu alanlarda temsil ve tanıtım yapacak insan kaynaklarının yetiştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması
Öncelik 2. Bölgenin turizm imkânlarına erişebilirliğin artırılmasına yönelik yeni teknoloji ve uygulamaların geliştirilmesi ve kullanılması
Öncelik 3. Turizm sektöründe hizmet kalitesinin artırılması ve markalaşmanın sağlanması
TR72/15/TRZM2 (Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar)
Öncelik 1. Bölgenin doğal, tarihi, kültürel varlıklarının ve turizm değerlerinin ulusal ve uluslararası alanlarda etkin ve yenilikçi yöntemlerle tanıtılması ve bu alanlarda temsil ve tanıtım yapacak insan kaynaklarının yetiştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması
Öncelik 2. Bölgenin turizm imkânlarına erişebilirliğin artırılmasına yönelik yeni teknoloji ve uygulamaların geliştirilmesi ve kullanılması
Öncelik 3. Bölgede turizm altyapısının geliştirilmesi
olarak belirlenmiştir.Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberleri ve ekleri www.oran.org.tr internet sitesinden temin edilebilir.

Başvuru sahiplerinin KAYS sistemine kayıt olmaları, başvurularını online olarak doldurmaları, online olarak doldurdukları formların çıktılarını alıp diğer gerekli evrakları da tamamladıktan sonra Başvuru Rehberi’nde yazdığı şekilde Ajans’a matbu olarak ulaştırmaları gerekmektedir.

KAYS sisteminden girilmeyen ve son başvuru tarihi ve saatinden sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.

Eğitim Takvimi ve Katılımcı Listeleri için tıklayınız..
2015 Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantıları Takvimi için tıklayınız.
Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.

Kültür ve Turizm Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
Kültür ve Turizm Mali Destek Programı TRZM1 Kar Amacı Güden Kurumlar için Ekler
Kültür ve Turizm Mali Destek Programı TRZM2 Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar için Ekler

Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı YESR1 Kar Amacı Güden Kurumlar için Ekler
Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı YESR2 Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar için Ekler