TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Kayseri Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Mevcut Durum Analizi Ve 2021-2030 Eylem Planı Hazırlandı
7 Eylül 2020 Pazartesi

Orta Anadolu Kalkınma ajansı tarafından 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen, Anadolu Sağlık Turizmi Derneği’nin yararlanıcısı olduğu “Kayseri Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Projesi” isimli teknik destek projesi sonucunda “Kayseri Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Mevcut Durum Analizi ve 2021-2030 Eylem Planı” isimli rapor oluşturuldu.


Orta Anadolu Kalkınma Ajansı TR72 Bölge Planı ve sonuç odaklı programları kapsamında öne çıkan sektörlerden olan sağlık turizmi kapsamında desteklenen bu çalışmada aşağıdaki alt faaliyetler düzenlenerek, paydaşların projeye azami katılımı sağlandı:


- 01-02 Şubat 2020 tarihlerinde 43 kişinin katılım sağladığı “Sağlık Turizmine Yönelik Hastane Yönetimi Eğitimi” isimli eğitim düzenlendi.


- 15 Şubat 2020 tarihinde 35 sektör temsilcisinin katıldığı Kayseri Sağlık Turizmi GZFT Analizi Toplantısı gerçekleştirildi.


- Paydaşlara saha ziyaretleri düzenlenerek, anket uygulaması gerçekleştirildi.


“Kayseri Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Mevcut Durum Analizi ve 2021-2030 Eylem Planı” çalışmasının, Kayseri’de sağlık turizminin geliştirilmesi adına olumlu ve sürdürülebilir etkilerinin olması temenni olunur.


Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği