TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

2014 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA BAŞARILI FAALİYET TEKLİFLERİ
25 Temmuz 2014 Cuma
25.07.2014

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından açıklanan 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programına ilişkin başvurular devam etmektedir.

2014 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında, Haziran ayı içerisinde yapılan faaliyet teklifi başvuruları değerlendirme sonuçları Temmuz ayında gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda görüşülmüştür.  Başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan faaliyet teklifleri aşağıda sunulmuştur.

2014 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında başarılı bulunan faaliyet teklifi sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak bildirimde bulunulacaktır. Sözleşmeler, başvuru sahiplerine yapılacak tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde imzalanacaktır. Başvuru sahiplerinin, bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajans’a başvurmamaları halinde destek alma haklarını kaybedeceklerdir.

2014 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programına başvurular belirlenen toplam destek tutarı olan 1.000.000 TL’ye ulaşılıncaya kadar devam edecektir.

2014 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA
BAŞARILI BULUNAN FAALİYET TEKLİFLERİ LİSTESİ

Sıra No

Referans No

Teklif Adı

Başvuru Sahibi1

TR72/14/DFD/003

Tarihi Tol Çarşı Restorasyon ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi

Yozgat Belediyesi


2

TR72/14/DFD/004

Kayseri Turizm Keşif Rehberinin Hazırlanması

Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğü