TR | EN
    
SONUÇ ODAKLI PROGRAM

Alternatif Turizm İmkânlarının Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı

Alternatif Turizm İmkânlarının Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı

TR72/21/SOP/ALTTUR


Alternatif Turizm İmkânlarının Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı’nın (Turizm SOP) genel amacı: potansiyel arz eden turizm değerlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ile turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması ve bölgedeki illerin rekabet güçlerinin artırılmasıdır.


Turizm sonuç odaklı programının genel amacına hizmet eden özel amaçları ise şu şekildedir:


- Özel Amaç 1: Kış turizmi altyapı imkânlarının iyileştirilmesi ve kış turizmi odaklı tesisler için turizmi 12 aya yaymak

- Özel Amaç 2: Termal turizm altyapısının geliştirilmesi ve tanıtımının yapılması

- Özel Amaç 3: Sağlık turizmi iş birliklerinin geliştirilmesi ve tanıtımının yapılması

- Özel Amaç 4: Doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerin tespiti, kullanılması ve tanıtılması ile turizm alternatiflerinin oluşturulması

- Özel Amaç 5: Kırsala ait turizm değerlerine yönelik üretim ve uygulamaların çeşitlendirilmesiyle kırsalda alternatif turizmin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.


Alternatif Turizm İmkânlarının Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı 2021-2023 yıllarında uygulanacak şekilde planlanmıştır. Program Ajansımız Turizm ve Tanıtım Birimi tarafından yürütülmekte olup, Kayseri, Sivas ve Yozgat Yatırım Destek Ofisleri ile koordine şekilde çalışmalar sürdürülmektedir.


Turizm SOP ile ilgili gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili bilgi almak için;


E-posta: ttb@oran.org.tr


Telefon: 0352 352 6726 (1034, 1031, 1035)