TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Yozgat UNESCO Öğrenen Şehri Oldu
6 Eylül 2022 Salı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışan Orta Anadolu Kalkınma Ajansının Yozgat Belediyesi ile geliştirdiği çalışma sonucunda Yozgat 2022 yılında UNESCO Öğrenen Şehri olmaya hak kazandı. Yozgat Valisi Sn. Ziya Polat’ın himayesinde başlatılan çalışma, Yozgat Yatırım Destek Ofisi tarafından Yozgat Belediyesi ekibiyle yürütüldü. Yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmaların ardından yapılan başvuru sonuçları açıklandı ve Yozgat Türkiye’den bu yıl başvurusu kabul edilen 3 ilden biri oldu.


UNESCO Öğrenen Şehirler Ağında yerini alan Yozgat ili, bu ağda yer alan dünya çapında birçok şehir ile ortak programlar yürütebilecek, eğitim ve kalkınma ile ilgili yeni politikalar ve projeler geliştirebilecek, UNESCO tarafından sağlanacak desteklerle hedeflerine daha hızlı ulaşabilecektir. Öğrenen şehirlerin desteklediği alanlardan bazıları;


  • - Kişisel gelişim ve sosyal bütünleşme,

  • - Ekonomik kalkınma ve kültürel çeşitlilik,

  • - Sürdürülebilir kalkınma,

  • - Eğitim sistemindeki kapsayıcı öğrenme,

  • - Ailelerdeki ve toplumlardaki öğrenmenin tekrar canlanması,

  • - Hayat boyu öğrenme kültürünün teşvik edilmesidir.


UNESCO Öğrenen Şehirler (Learning Cities) Programı, Almanya’da bulunan ve Kategori 1 Merkezi olan “UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü (UIL)” tarafından yürütülmektedir. Hayat boyu öğrenme, sürdürülebilir sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınma için zemin hazırlamaktadır. Vatandaşlara geniş öğrenme olanakları sağlanması, onların sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan beceri, yeterlik ve tavrı kazanmalarına yardım etmektedir. Çalışmalar göstermektedir ki, hayat boyu öğrenmeye devam edenler –farklı farklı bağlamlarda yeni bilgiler, beceriler ve tutumlar edinen vatandaşlar- çevrelerindeki değişime daha rahat ayak uydurabilmektedirler. Hayat boyu öğrenme ve öğrenen toplum düşünceleri bu sebeple bugünkü kuşağın sürdürülebilir toplumlara dönüşmesinde hayati bir rol oynamaktadır.

GÖRSELLER