TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Yozgat’ta Sektör Buluşmaları Gerçekleştirildi
8 Eylül 2014 Pazartesi

27.08.2014

Ajans Yozgat Yatırım Destek Ofisi ve Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi ortak çalışması ile Yozgat ilinde sektör buluşmaları gerçekleştirildi.

2 farklı oturumda gerçekleşen organizasyonun öğleden önceki kısmında Yozgat ilinde faaliyette bulunan Tuğla Üretim İşletmesi temsilcileri bir araya geldi. Toplantıya Ajans Genel Sekreter Vekili Fatih GAVGACI, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yusuf ŞAHİN, KOSGEB Yozgat Hizmet Merkezi Müdürü Yüksel ÖZDEMİR, TUKDER (Türkiye Tuğla ve Kiremitçiler Sanayicileri Derneği) Koordinatörü Çetin ÇELİK ve sektör temsilcileri katılım sağladı. Ajans Genel Sekreter Vekili Fatih GAVGACI’nın açılış konuşmasının ardından TUKDER Koordinatörü Çetin ÇELİK tarafından sektörün dünyadaki ve Türkiye’deki konumunu, dernek olarak yaptıkları lobi faaliyetlerini içeren sunum yapıldı. Ardından Yozgat Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Mehmet Fatih ATİLABEY Ajans Mali Destek Programları hakkında katılımcılara bilgilendirme sunumu yaptı. Kümelenmenin avantajları ve iyi uygulama örneklerini içeren sunumu PPKB uzmanı Hande İNAN CENGİZ gerçekleştirdi. Yozgat Hizmet Merkezi Müdürü Yüksel ÖZDEMİR ortak iş yapabilme kültürüne hizmet eden desteklerinden İşbirliği-Güç birliği projesinin tanıtımını yaptı.

Yozgat Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanan Yozgat Tuğla Sektörü Raporuna esas teşkil etmek üzere düzenlenen sektör buluşmasının son kısmında Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Mehmet KARA moderatörlüğünde Odak Grup çalışması yapıldı. Odak grubu çalışmasında sektör temsilcileri tarafından ortaya konulan sektör sorunları ve bu sorunlara çözüm önerileri raporda çözümlenmek üzere kayıt altına alındı.Programın öğleden sonra gerçekleştirilen oturumda, Ajans tarafından hazırlanmakta olan Yozgat Tarım Alet ve Makinaları Sektör Raporuna esas teşkil etmek üzere sektör temsilcileri ile bir araya gelindi. Sabah yapılan sunumlara ilave olarak Yozgat Tuğla Pazarlama Birliği tarafından ‘İyi Uygulama Örneği’ olarak, ortak pazarlamanın işletmelere sağladığı avantajların katılımcılarla paylaşıldığı bir sunum gerçekleştirildi. Programın sonunda sektörün sorunları ve bu sorunlara dair çözüm önerileri sektör temsilcilerinden oluşan grup tarafından ‘Beyin Fırtınası’ tekniği ile tartışılarak, ortaya çıkan görüş ve değerlendirmeler kayıt altına alındı.Sektör buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen çalıştaylar sonrası hazırlanacak raporların ilgili kurumlarla ve sektör temsilcileriyle paylaşılması ve sektörlerin gelişmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınması için yol haritasının çıkartılması hedeflenmektedir.