TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Yozgat’ta İl Kalkınma Kurulu Toplantısı Yapıldı
7 Nisan 2015 Salı
07.04.2015

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınma hedeflerine daha fazla katkı sağlanması amacıyla, Olağan Kalkınma Kurulu Toplantılarının yanı sıra TR72 Bölgesinde (Kayseri, Sivas, Yozgat) gerçekleştirmeyi hedeflediği, İl Kalkınma Kurulu Toplantılarının ilkini 7 Nisan 2015 tarihinde Yozgat’ta gerçekleştirdi.

Kalkınma Kurulu üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı, Ajans Genel Sekreter V. Fatih GAVGACI’nın açılış konuşması ile başladı. GAVGACI konuşmasında; 2014 Yılı II. Olağan Kalkınma Kurulu toplantısında alınan karar gereğince, 2015 yılında yapılacak ilk İl Kalkınma Kurulu Toplantılarında "Ar-Ge, Yenilikçilik ve Kümelenme", "Sosyal Altyapı", "Turizm" ile "Enerji ve Çevre" çalışma gruplarının oluşturulmasına karar verildiğini ve bu kapsamda İl Kalkınma Kurulu toplantılarının düzenlendiğini belirtti. Sn. GAVGACI, il kalkınma kurulu toplantılarıyla Ajans Kalkınma Kurulu üyelerinin, bölge kalkınması adına bilgi, tecrübe ve görüşlerinden daha fazla yararlanılması, Yozgat ve TR72 Bölgesi adına belirlenen konularda gerçekçi strateji ve eylemler ile somut proje önerilerinin belirlenerek, karar alıcılara altlık sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Toplantı kapsamında Sn. Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU başkanlığında oluşturulan Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından onaylanan ve Ajans koordinasyonunda bölge paydaşlarının katılımı ile hazırlanan TR72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı, Ajans Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Dr. Burçak YÜKSEL tarafından Kalkınma Kurulu üyelerine tanıtıldı.

Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur YILDIZ, Ajans destek mekanizmaları ve Yozgat Yatırım Destek Ofisi faaliyetlerine ilişkin üyeleri bilgilendirdi.
Kalkınma Kurulu Üyelerinin 2015 Yılı I. Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısına ilişkin gündem önerileri ve Bölgenin sorun ve çözüm önerileri, tanıtım, potansiyel ve öncelikler konusundaki görüşleri alınarak toplantının ilk bölümü sonlandırıldı.

Toplantının ikinci bölümünde üyelerin, "Ar-Ge, Yenilikçilik ve Kümelenme", "Sosyal Altyapı", "Turizm" ile "Enerji ve Çevre" konularında Yozgat özelindeki görüş ve önerileri alındı.
İl Kalkınma Kurulu toplantılarının, Yozgat’tan sonra önümüzdeki günlerde Sivas ve Kayseri illeri ile devam etmesi hedefleniyor.