TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Yozgat’ta Hazır Giyim Yatırımı Yapın, Yaptığınız Yatırımdan Daha Fazla Teşvik Alın!
14 Haziran 2013 Cuma
Yeni teşvik sistemini oluşturan, 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe koyulan, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın 2a ve 2b ekleri uyarınca Yozgat iline yapılacak giyim eşyası imalatı yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilirler.

Yozgat ilinde yatırım yapacak yatırımcıların bölgesel teşviklerden yararlanması için asgari 500.000 TL tutarında yeni yatırım veya tevsi ve modernizasyon yatırımı yeterli olmaktadır.

Sektörün Yozgat’ta 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini ve bu nedenle bu sektörler için ilde uygun işgücü altyapısının zaten mevcut olduğu dikkate alındığında, 5. bölge desteklerinin de yatırımcılara sunulması Yozgat’ı giyim eşyası imalatı yatırımcılarına son derece cazip hale getirmektedir.

Örnek olarak,  şartlar yerine getirildiği takdirde, Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde 500.000 TL tutarında yerli makine ve 500.000 TL tutarında ithal makine olmak üzere 1.000.000 TL’lik giyim eşyası yatırımı yapacak yatırımcının alabileceği teşvik tutarları aşağıdaki gibidir.


Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde, 500.000 TL tutarında yerli makine ve 500.000 TL tutarında ithal makine olmak üzere 1.000.000 TL tutarında giyim eşyası imalatı yatırımı yapan bir yatırımcı, yaptığı yatırımın şekline göre azami 90.000 TL tutarında KDV istisnası, yaklaşık 50.000 TL tutarında gümrük vergisi (ürün cinsine göre değişiklik gösterir), azami 500.000 TL kurumlar vergisi indirimi ve azami 500.000 TL sigorta primi işveren hissesi desteği olmak üzere toplam 1.140.000 TL tutarında hazine teşvikinden yararlanabilmesi, şartlar yerine getirildeği takdirde mümkün olabilmektedir.

İşletme dönemi desteği olan yatırım teşvikleri, işletmenin kurulduğu ilk yıllarda yatırımcıya yatırımının büyük bir kısmının geri dönmesini, hatta yapılan yatırım tutarının bile üzerinde yatırım teşviki sağlamaktadır. Yatırım teşvik belgesi alınması işlemlerinde her hangi bir ilave değerlendirme yapılmamaktadır. Uygun şartları sağlayan her yatırımcı, yatırım teşvik belgesi alabilmektedir.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen yatırımcılar Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisini ziyaret edebilirler.