TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Yozgat Jeotermal Organize Sera Bölgesi
27 Haziran 2013 Perşembe


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2015 yılı hedefleri doğrultusunda 10 ilde tarıma dayalı organize sera bölgesi kurulması hedeflemektedir. Bu iller; Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Diyarbakır, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Şanlıurfa ve Yozgat illeridir.

Bölgemizde üretilecek ürünlerin katma değerinin artırılmasında, yeni istihdam alanlarının oluşturulmasında, gerek yurt içi gerekse ihracata yönelik ürünlerin üretilmesinde Jeotermal Organize Sanayi Bölgesi’nin büyük katkıları olacaktır.

Arsa tahsisleri sonucunda hak kazanan üretici ve müteşebbislerin kuracakları seralar, seracılık tekniklerine uygun modern donanıma sahip ve bilgisayar kontrollü olabilecektir. Özellikle seraların ısıtılması konusunda jeotermal sıcak suyun kullanılacak oluşu, işletme giderlerinde büyük bir paya sahip olan ısıtma maliyetlerini önemli ölçüde aşağıya çekeceğinden, jeotermal seracılık gayet karlı bir yatırıma dönüşecektir.

Denizli Sarayköy’de Jeotermal Organize Sanayi Bölgesi için arsa tahsisi yapılmış olup, faaliyetler hızlı bir şekilde yürümektedir. Yozgat kamu, özel kesim, ilgili STK’lar ve Bozok Üniversitesi olarak konunun gündemde tutularak Yozgat Jeotermal Organize Sera Bölgesi(YJOSB)’nin kurulması için sürecin hızlandırılması ve Yozgat’ın önceliklendirilmesi sağlanmalıdır.

Seracılık ilimizde tarımdan elde edilen katma değerin artırılmasında kullanılabilecek en önemli araçlardan biridir. Kış aylarında –30 dereceyi bulabilen sıcaklıklarda seracılık yapılabilmesi için ısıtma probleminin giderilmesi gerekmektedir. İlimizde hali hazırda bulunan jeotermal kaynaklarda seracılık faaliyetlerinin daha da uygulanabilir kılmaktadır.

Sera ısıtılmasında geleneksel anlayış soğuğu kırmak şeklindedir. Modern seracılıkta ise seraların ısıtılması, üzerinde dikkatle durulan bir konu olmakla birlikte, en önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturarak, işletmelerin ısıtmayı verimli kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Seralarda ideal sıcaklık bitki çeşidine göre değişmekle birlikte, bir aralık verilecek olursa, gündüz 16-27 C, gece 14-16 C’dir. Gece gündüz ısı farkı 8-10 C olmalıdır. Isı geçişlerini dengeleyebilmek için ve kış şartları düşünülerek 350’nin üzerindeki jeotermal kaynaklar seracılık faaliyetleri için daha uygundur.

Enerji Hammadde Etüt Arama ve Dairesi Bakanlığı Faaliyet Raporuna(2011) göre sera ısıtılması amaçlı Jeotermal kaynak kullanımı 2002 yılında 500 dekar iken, 2011 yılında 2.400 dekara çıkarak %350 artış sağlanmıştır.

Yozgat’ın çok aktif bir deprem fay hattı üzerinde olmamasına rağmen Merkez, Yerköy, Sarıkaya, Sorgun, Saraykent ve Boğazlıyan vb. ilçelerinde sıcak su kaynakları bulunmaktadır. İlimizde çıkarılan jeotermal kaynakların sıcaklık değeri 25-850 arasında değişmektedir. Bu sıcaklık aralığında olmasından dolayı kaynaklar, seraların ısıtılmasında ve termal turizm açısından kullanılabilir durumdadırlar.

Yeni teşvik sistemini oluşturan, 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe koyulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar gereği olarak Yozgat ili 5. Bölge illeri arasında yer almakta ve 10 dekar kapalı alanda seracılık yapılması durumunda bölgesel desteklerden faydalanabilmektedir.

Örnek olarak; 10 dekar bir alandan seracılık faaliyeti yapılabilmesi için arazi maliyeti hariç yaklaşık 1,5 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştirildiğini düşünelim. Artlar yerine getirildiği takdirde, bu yatırımı yapmak için teşvik belgesi alan bir yatırımcı için işletme döneminde yatırımının 600.000 TL’lik kısmını kurumlar vergisinden, 270.000 TL’lik kısmını KDV istisnası olarak geri alması mümkün olabilmektedir. Ayrıca sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteği de sağlanmaktadır.

Bölgemize jeotermal seracılık yatırımı yapmayı düşünen tüm yatırımcıları, destekler hakkında bilgilendirmek için Yozgat Yatırım Destek Ofisimize bekliyoruz.