TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Yozgat Hayvan Hastanesi Ve Hayvan Borsası Güdümlü Projesi Sözleşmesi İmzalandı
13 Kasım 2019 Çarşamba

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2019 yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında Yozgat İl Özel İdaresi’nin başvuru sahibi olduğu “Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası Projesi” Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ajans nezdinden değerlendirme aşamalarını geçerek destek almaya hak kazanmıştır. Projenin amacı; Yozgat ilindeki tarımsal üretim, işleme ve pazarlama altyapısının geliştirilerek TR72 bölgesinin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesinin sağlanması, sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi şeklinde özetlenebilir.


Destek almaya hak kazanan Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası Projesi sözleşmesi, Yozgat Valiliği’nde yapılan törenle imzalanmıştır.


Yozgat Valisi ve ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kadir ÇAKIR, Ajans Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ ve Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif YILMAZ’ın katıldığı tören, Sayın Kadir ÇAKIR’ın basın açıklaması ile başladı.


Basın açıklamasında, projenin Yozgat ilinde önde olan tarıma dayalı ekonomiye katacağı katma değere vurgu yapıldı. Diğer taraftan bu projenin Yozgat’ın yararlandığı ilk güdümlü proje desteği olduğu belirtilerek, Yozgat’ın gelişmesi için önem arz eden diğer sektörlerde de benzer projelerin uygulanmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.


Basın açıklamasını müteakiben, proje sözleşmesi imzalandı.


Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası Projesi’nin 24 ay sürmesi planlanmaktadır. 18 Milyon TL’yi aşkın bütçeye sahip projenin 9 Milyon TL’lik kısmı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hibelendirilecektir.


Projenin Yozgat ili ve TR72 Bölgesi için hayırlı olmasını dileriz.

GÖRSELLER