TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Yalın Sağlık Uygulamaları İçin İlk Adım Atıldı
2 Mart 2017 Perşembe

 19.01.2017

Ajansımız desteği ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hayata geçirilecek olan,
“Yalın Sağlık Uygulamaları” için Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter vekili Sn. Ahmet Emin KİLCİ ve Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim ÖZCAN arasında İş Birliği Protokolü imzalanmıştır.
İmzalanan bu protokol kapsamında uygulanmaya başlayacak olan Yalın Sağlık Uygulamalarında temel amaç; Yönetici/Çalışan, Hasta/Hasta Yakınlarının memnuniyetini artırarak daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmektir. Bu amaç doğrultusunda hedeflenen değer yaratan faaliyetleri iyileştirerek, değer yaratmayan ama yapmakla yükümlü olunan faaliyetleri tekrar gözden geçirip asgari seviyelere çekerek, hiç değer yaratmayan faaliyetleri bulup sistemden çıkartarak “YALIN” bir sağlık sistemi işleyişi kurmaktır.

“YALIN” sağlık sistemi işleyişi, “insanı” merkezine koyan yenilikçi, verimli ve kaliteli hizmet sunmak için her kademedeki çalışanın yaşadığı tüm süreçlerde israf kavramının yok edilmesini esas alarak; hastanın, hastaneye girişinden, tedavi olup çıkışına kadar hasta ve çalışan memnuniyetini artırmayı amaçlar.

Artan hasta ve çalışan memnuniyeti ile birlikte hizmet kalitesinin artması, bekleme sürelerinin ve stokların azalması, maliyetlerin düşürülmesi ve dolayısıyla daha kolay yönetilebilir sağlık sistemi ile birlikte yeni bir kurum kültürü modelinin oluşması hedeflenmektedir.

Bu hedef doğrultusunda imzalanmış olan protokol kapsamında alanında uzman kişilerden alınacak eğitim hizmeti ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi birimlerinden “Ameliyathane”, “Acil Servis”, “Eczane”, “Yoğun Bakım Süreçleri” öncelikli olarak incelenecek olup ilerleyen süreçte ve ihtiyaç halinde yönetim tarafından uygun görülen ek süreçler de incelenecektir.

Kayseri ili sağlık hizmetlerinin önemli yapı taşlarından biri olan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine “Yalın Sağlık Uygulamaları” için imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileriz.