TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

UR-GE’yle Kümelenenlere Büyük Destek
14 Haziran 2013 Cuma
2023 yılı hedefleri arasında olan 500 milyar dolarlık ihracat hedefine yönelik üretilen stratejilerden birisi de Ekonomi Bakanlığı tarafından ortaya konulmuş Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğdir. Bu dönemde özellikle rekabetçiliğe doğrudan katkı sağlayacak kümelenme gibi organizasyonlar önem kazanmış olup, rekabet güçlerini artırmak için bir araya gelen en az 10 işletme, bireysel hareket edenlere göre daha çok imkana sahip olabilmektedir. Bu tebliğde de görüleceği gibi küme üyeleri kümelenmenin getireceği avantajların yanında devlet yardımlarında da önceliklendirme usulüyle daha avantajlı imkânlara sahip olabilmektedirler.

Sınaî veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik olarak çıkartılan tebliğ ile eğitim ve danışmanlık giderleri ve proje bazlı giderlerin desteklenmesi böylece rekabetçiliğe katkıda bulunulması hedeflenmiştir. İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret  Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri bu tebliğ kapsamında projeler sunarak uygun görülen maliyetler için %75’e kadar karşılıksız destek alabilirler.Bu Tebliğ kapsamındaki eğitim konuları; Dış Ticaret, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik, Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret, Yenilikçilik ve Kümelenme gibi konular olup yurtiçi eğitimlere ilişkin giderlerinin yıllık toplam 20.000 ABD Dolarını aşmamak üzere % 70’i desteklenmektedir.

Eğitim veya danışmanlık ihtiyacının analizi, İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, ihracat potansiyelinin belirlenmesi, süreç iyileştirme ve yönetimi, bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı, kümelenme yol haritalarının hazırlanması konularındaki program giderlerinin de en fazla %75’i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar karşılanıyor olup Kümelenme anlayışı temelinde planlanan projelerde görevlendirilen en fazla iki uzman personelin istihdam giderlerinin %75’i de destek kapsamındadır.

Tebliğ kapsamında düzenlenen (en fazla beş adet olmak üzere) yurt dışı pazarlama programları, ortak pazar araştırmaları, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb. organizasyonlar için her bir program bazında 150.000 ABD Dolarına kadar destek almaya hak kazanırlar. Yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise en fazla 10 program için, her bir program bazında 100.000 ABD Dolarını geçmeyecek şekilde  %75 e kadar destek sağlanır. Şirketlerin yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar üç yıl boyunca alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri de % 70 oranında karşılanır.