TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Üniversiteler Etki Analizi Çalışmasında Son Aşamaya Gelindi
17 Kasım 2014 Pazartesi
13.11.2014

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Boğaziçi Üniversitesi İşbirliği ile yürütülen "Kayseri'deki Üniversitelerin Kayseri Şehri Üzerindeki Etki Analizi" çalışmasının ilk çıktıları, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Refik ERZAN ve Doç. Dr. Begüm ÖZKAYNAK tarafından sunularak, çalışma çıktılarıyla ilgili görüşler alındı.

Çalışma ile ikisi devlet, ikisi vakıf üniversitesi olmak üzere dört üniversitenin, Kayseri şehri üzerindeki etkisinin belirlenmesi ve Kayseri şehrinde ortaya çıkacak altyapı, üstyapı ve sosyal ihtiyaçların tespit edilmesi hedeflendi. Bu sayede daha etkin bir üniversite-şehir bütünleşmesinin sağlanarak Kayseri’nin sosyal ve fiziki açıdan daha yaşanabilir ve gelişmiş bir şehir haline dönüşmesi amaçlanıyor.

Çalışma, özellikle yerel ve merkezi yönetimler tarafından şehirle ilgili yapılması gerekenler ve üniversite-sanayi işbirliğinin şehirde geliştirilmesi ile üniversitelerin şehre daha fazla katkı sunması açısından bir yol haritası niteliğini taşıyor.