TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

UNDP Dijital Yol Projesi-KOBİ Dijitalleşmesi Eğitimi
22 Mart 2022 Salı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve UNDP tarafından yürütülen "Dijital Yol" projesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın da yer aldığı 6 ajansın sorumluluk bölgesinde olan 6 şehirde; imalat ve turizm sektörlerinde uygulanacaktır. Bu çerçevede Kayseri ili de imalat sanayinde uygulamalar yapılacak şehirler arasındadır.


KOBİ’lerin Dijitalleşmesiyle İyileşmenin Ötesine (Dijital Yol) Projesi, dijitalleşmeyi ve yenilikçiliği değişimin sürükleyicisi olarak ele alarak, geleneksel endüstrilerin ve emek piyasasının modernleşmesini ve işletmelere yeni büyüme imkânlarının sunulmasını amaçlamaktadır. Ayrıca projeyle, kadınların platform ve teşvik destek programlarının tasarımında ve uygulanmasında yer almasının yanı sıra karar verme süreçlerine de dahil olması hedeflenmektedir. Proje ile pilot bölgelerden yola çıkılarak dijital dönüşüm ekosisteminin gelişmesi, KOBİ’lerin dijital ekonomiye yönlendirilmesi için teşvik tedbirlerinin tasarlanması ve pilot olarak uygulanmasında kurumsal ortaklar ve diğer aktörlerin sürece dahil edilmesi, kamunun politika geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesi, kadınların güçlenmesi ve kadın girişimcilerin dijitalleşmedeki etkinliklerinin artırılması önceliklendirilecektir.


Dijital Yol Projesi'nin faaliyetlerinden bir tanesi de, projenin uygulanacağı illerdeki KOBİ statüsündeki hedef sektör şirketlerinin dijitalleşme alanında kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesidir. Bu bağlamda, imalat sanayindeki firmalara yönelik olarak Kayseri ilinde 31 Mart - 1 Nisan 2022 tarihlerinde "KOBİ Dijitalleşmesi Eğitimi" düzenlenecektir. Ekte içeriği yer alan eğitime Kayseri imalat sanayinde faaliyet gösteren 15 KOBİ'den, 2'şer kişinin katılımı ön görülmektedir. Firma adına katılım sağlayacak kişilerden en az 1 tanesinin kadın çalışan olması ve dijitalleşme konusunda yetkin kişiler olması beklenmektedir.


 

Eğitim programına https://forms.gle/Z3wd6WSomLg114veA adresinden ön başvuru yapılacak olup, yapılan değerlendirme sonrası ön başvuruları kabul olan firma ile iletişime geçilecektir.


(Ön başvurular 28 Mart 2022 günü saat 23:50'ye kadar kabul edilecektir.)

GÖRSELLER