TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Uluslararası Onaylı Uçak Bakım Merkezi Projesi Fizibilite Sözleşmesi İmzalandı
27 Eylül 2019 Cuma

“Uluslararası Onaylı Uçak Bakım Merkezi Projesi” fizibilite sözleşmesi, 2nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Ercan TEKE ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ tarafından imzalanmıştır. Bu fizibilite çalışması ile havacılık ve kritik teknolojilerin altyapısını uçak bakım-onarım merkezinde birleştirerek Kayseri'nin uçak bakım üssü olması hedeflenmektedir. Yapılacak çalışma ile Kayseri 2nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde kurulacak uçak bakım hangarı yapım işi teknik, mali ve ekonomik yönlerden incelenecek; özellikle teknolojik altyapı, hizmet kalitesi, uluslararası standartlara uygunluk gibi yönlerden komşu ülkeler, rakip bakım merkezleri ile karşılaştırmalar yapılarak tesis yatırımının uygun olup olmadığı belirlenecektir.


Sivil havacılık sektörünün olduğu gibi askeri havacılık sektörününde en önemli yapı taşlarından birisi de şüphesiz bakım ve onarım faaliyetleridir. Basit anlamda bir hava aracının faaliyetinin sürdürülebilir olması diğer bir deyişle sürekli uçuşa elverişli olabilmesi için planlı ve plansız bakımlarının yapılması ve gerekli modifikasyonların zamanında uygulanması gerekmektedir. Sivil havacılık bakım onarım sektörü, havacılık sektörü ile doğru orantılı bir şekilde büyüme arz etmektedir. 2017 yılında dünyada bakım onarım işlemleri için operatörler tarafından harcanan para yaklaşık 68 milyar dolar olarak öngörülmektedir. Harcanan bu paranın dağılımı %39,15 Motor Bakım, %23,41 Uçak Bakım, %20,50 Komponent Bakımı ve %16,93 ü Hat Bakımda gerçekleştirilmiştir. Yapılan tahminlerde önümüzdeki yıllarda havacılık sektöründe meydana gelen krizlere rağmen bakım sektöründe büyümenin önümüzdeki 10 yıllık süreçte ortalama %45 oranında bir büyüme eğilimi beklenmektedir. Benzer oranda bir askeri uçak bakım ihtiyacı artışı öngörüsü doğrultusunda 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün de Türk Hava Kuvvetlerinin askeri kargo uçaklarına ait uçak, motor ve komponent bakım kabiliyet/kapasitesinin hem artan uçak sayımız hemde Almanya, Belçika, Nijerya, Tunus, Somali, Filipinler, Kazakistan, Malezya gibi diğer ülkelerinde askeri nakliye uçak bakımlarını gerçekleştirerek Kayseri bir uluslararası uçak bakım merkezi haline dönüşecektir.


Bu gerçekler ışığında Ajansımız tarafından, 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün fizibilite desteği talebi değerlendirilerek desteklenmesine karar verilmiştir.


Bu çalışmadan çıkacak sonucun olumlu olmasını ümit ediyor, bir sonraki aşamada ise uluslararası uçak bakım merkezi hedefi doğrultusunda kapasite arttırılmasının yolunun açılmasını temenni ediyoruz.


GÖRSELLER