TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Ufuk Avrupa İklim Değişikliğine Uyum Misyonu Çevrim içi Semineri
17 Nisan 2023 Pazartesi
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi tarafından “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” Teknik Destek Projesi kapsamında Ufuk Avrupa İklim Değişikliğine Uyum Misyonu temasında düzenlenecek olan Genel Bilgilendirme Çevrim içi Semineri 9 Mayıs 2023 tarihinde, öğleden sonra oturumları şeklinde gerçekleşecektir.


Çevrim içi düzenlenecek olan ilgili Seminer, İklim Değişikliğine Uyum Misyonu 2023 çağrıları kapsamında potansiyel yararlanıcıların nasıl destekleneceğine ışık tutmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, iklim değişikliği faaliyetleriyle ilgilenmekte olan paydaşlar ile İklim Değişikliğine Uyum Misyonu altında başarılı bir şekilde proje teklifine yönelik bilgi edinmek isteyen diğer ilgili aktörlere aşağıdaki içerikleri tematik uzmanlarımız ile inceleme imkânı sunmaktadır:

· Misyon Çağrılarında başarıya ulaşmak için gereken anahtar unsurları tanıtmak;

· “İklim Değişikliğine Uyum” Misyonunda başarılı olmuş projelerin profilinde beklenen özellikler hakkında bilgilendirmek;

· TRAMI isimli Misyon Projesi kapsamında sunulan iş birliği fırsatları; (https://www.trami5missions.eu/);

· “İklim Değişikliğine Uyum” Misyon çağrıları altında fonlanacak projelerde beklenen profil tiplerini tanıtmak;

· 2023 çağrı başlıkları hakkında detaylı bilgi vermek.

Etkinliğe yönelik kayıt için lütfen tıklayınız

Bahsi geçen etkinlik, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” isimli Teknik Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilecektir.