TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog Hibe Programı
7 Ağustos 2015 Cuma
07.08.2015

Merkezi Finans ve İhale Birimi “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB arasında Koruma ve Diyalog (Faz-II) Hibe Programı” proje teklif çağrısını yayınlandı.

Program, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi devletler arasında sivil toplum işbirliği ve ortaklıklar aracılığıyla Türkiye’deki kültürel mirasın korunması ve sınır ötesi diyalog ve ağların geliştirilmesi, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları arasında ortaklıkların oluşturulması ve kültürel çeşitliliği desteklemek amacıyla deneyim paylaşılmasının artırılmasını hedefliyor.

Detaylı Bilgi: http://www.cfcu.gov.tr/news.php?action=show&id=1463&lng=tr

 
     

Desteklenecek Proje Konuları

Miktar

Lot 1:Kültürel Miras Alanları için Alan Yönetim Planı Hazırlanması

20-50.000 Avro

Lot 2:Kültürel Miras Alanları için Tasarım ve Restorasyon Projeleri Hazırlanması

25-75.000 Avro

Lot 3:Kültürel Miras Alanlarının Restorasyonu (Uygulama)

75-200.000 Avro