TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) İleri Teknoloji Projeleri (İTEP) Programı
14 Mart 2016 Pazartesi
 14.03.2016


Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), öncelikli alan olarak belirlediği “Tarım”, “Eğitim”, “Sağlık” ve “Çevre” alanlarında gerçekleştirilen ürün ve/veya süreç geliştirme uygulamalarının Ar-Ge ve Ticarileştirme fazlarını İleri Teknoloji Projeleri (İTEP) Destek Programı çerçevesinde bütünleşik olarak desteklemektedir. İTEP Programı öncelikli alanlarda toplumsal yaygın etkisi yüksek olabilecek projelerin pazar engellerini minimize edebilmek ve ilgili teknoloji alanlarında ülkemizde gelişmeyi sağlamak amacıyla esnek bir destek programı olarak tasarlanmıştır. Bu yaklaşım doğrultusunda desteklenecek proje çıktılarının teknolojik ve ekonomik etkileri ile birlikte sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik etki boyutlarının da gözetilmesi önceliklendirilmiştir.

Program kapsamında bahsi geçen öncelikli dört alanda “fikri mülkiyet tabanlı” teknolojilerin geliştirilmesi ve ticari ürün olarak pazara sunulması teşvik edilmektedir. Bu doğrultuda İTEP Destek Programı, öncelikli yararlanıcı profilini oluşturan yenilikçi işletmelerin, tercihen araştırma kurumlarında geliştirilmiş ve pazara yakın fikri mülkiyet temelli ürün/teknolojilerle buluşmasına aracılık edecek bir finansal destek mekanizmasıdır.

Genel Başvuru Koşulları ve Başvuru Dönemi

  • Türkiye’de yerleşik sanayi kuruluşları ile yazılım şirketleri programa başvuru yapabilirler.
  • Birden fazla kuruluş/şirket ortak proje başvurusunda bulunabilir.
  • Proje başvuruları yıl boyunca kabul edilmektedir.
  • Proje başvurusunda bulunmadan önce kuruluşların TTGV ile doğrudan iletişime geçmesi ve yönlendirme alması yararlı olacaktır.
  • Destekten yararlanmak isteyen KOBİ’ler teminat sürecinde Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) doğrudan kefaleti için aşağıdaki bağlantıdan bilgi alabilirler: 
  • http://www.kgf.com.tr/ttgv-nin-kobi-destekleri/


Destek Süresi ve Bütçesi

  • Proje destek süresi en az 1 yıl, en fazla 3 yıldır.
  • Proje destek bütçesi üst limiti 3 milyon ABD Doları, alt limiti 250.000 ABD Dolarıdır.
  • Destekleme %50 TTGV katkısı %50 proje yürütücüsü firma katkısı olacak şekilde uygulanacaktır.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) İleri Teknoloji Projeleri (İTEP) Destek Programı Duyurusu ve program detayları için lütfen buraya tıklayınız.