TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Tıbbi Cihaz ve Ekipmanları ile Enerji Ekipmanlarına Yönelik İmalat Sanayi Sektörleri Analiz Çalışmaları
13 Mayıs 2013 Pazartesi
TR72 Bölgesi 2014-2023 Dönemi Bölge Planı hazırlık çalışmaları kapsamında, bölge için belirlenen stratejik sektörlerden “Tıbbi Cihaz ve Ekipman İmalat Sanayi” ve “Enerji Ekipmanlarına Yönelik İmalat Sanayi” sektörleri analiz çalışması Kalkınma Bankası ile işbirliği içinde yürütülmektedir. Analiz kapsamında Kalkınma Bankası yetkilileri ile 08 Mayıs 2013 tarihinde Erciyes Teknopark A.Ş. ziyaret edilerek belirtilen sektörlere yönelik imalat yapan, hizmet veren veya yazılım geliştiren firmalar hakkında bilgi edinilerek bölgenin bu sektörlere yönelik kapasitesi ve gelişim yönleri konusunda bilgi alış verişinde bulunuldu. Sonrasında Erciyes Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Betül Ziya Eren Genom Ve Kök Hücre Merkezi ziyaret edilerek, merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı.