TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi
4 Mayıs 2015 Pazartesi

04.05.2015

 Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amacıyla 30 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/16) yayımlanmıştır.

Bu tebliğ kapsamında yer alan desteklerden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya diğer kayıt sistemlerine kayıtlı şahıs işletmeleri, şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve üst birlikler faydalanacaktır.

Sivas ve Yozgat illerinde,

- Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

- Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi,

- Soğuk hava deposu,

- Çelik silo,

- Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

- Alternatif enerji kullanan yeni sera,

- Alternatif enerji üretim tesisleri konularında yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilecektir.

Kayseri ilinde ise;

- Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

- Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

- Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

- Soğuk hava deposu,

- Çelik silo,

- Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

- Alternatif enerji kullanan yeni sera,

- Alternatif enerji üretim tesisleri,

- Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar için başvurular kabul edilecektir.

Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1 Aralık 2015’tir. Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür. Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

Son başvuru tarihi 29 Mayıs 2015 olup, başvuru yeri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri’dir.

 

Yatırım Konusu

Hibeye Esas Proje Tutarı

Hibe Oranı

Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan

 

% 50

1.       Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları

3.000.000 Türk Lirası

2.       Tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları

3.000.000 Türk Lirası

3.       Bunun dışında kalan yatırımlar

1.000.000 Türk Lirası

Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

3.000.000 Türk Lirası

% 50

Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara

3.000.000 Türk Lirası

% 50

Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara

2.000.000 Türk Lirası

% 50

Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar

3.000.000 Türk Lirası

% 50

Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlar

1.000.000 Türk Lirası

% 50

Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara

1.000.000 Türk Lirası

% 50

Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlar

3.000.000 Türk Lirası

% 50

Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar

 

% 50

1.       Mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlar

1.000.000 Türk Lirası

2.       Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar

1.500.000 Türk Lirası

3.       Küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar

1.000.000 Türk Lirası