TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Stratejik Plan Hazırlama Çalıştayı Başladı
10 Mart 2014 Pazartesi
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde 27-28 Şubat tarihlerinde Kayseri’de  “Stratejik Plan Hazırlama Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştaya, Kalınma Bakanlığı Strateji ve Politika Geliştirme Dairesi Başkanı Murat KARA, ORAN Genel Sekreter Vekili Fatih GAVGACI, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzman ve Uzman Yardımcıları, Ankara Kalkınma Ajansı, Ahiler Kalkınma Ajansı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, KARACADAĞ Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı ilgili birim Uzmanları katılım sağladı.

Çalıştayın açılış konuşmasında GAVGACI, “Kalkınma Ajansları hizmet ettikleri bölgelerde görev ve fonksiyonlarını yerine getirirken, mali saydamlık, hesap verebilirlik ve kaliteli hizmet sağlama gibi unsurlar da Kalkınma Ajanslarının görev ve sorumluluklarının bir parçasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Kalkınma Ajansları bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasında tahsis edilen kamu kaynaklarını yerinde ve etkin kullanan ve dağıtan kurumlar oldukları kadar, bölge için sundukları hizmetin kalitesini de sürekli artırmayı hedefleyen bir anlayışı benimsemişlerdir. Bu anlayış doğrultusunda, Ajansımız Kayseri, Sivas ve Yozgat’tan oluşan TR72 Bölgesinde hizmet sunan, orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve politikaları, hedef ve öncelikleri belirlemeye yönelik bir Stratejik Plan hazırlığı içerisindedir.

Ajansımızla birlikte AHİKA, ANKARAKA, İSTKA, KARACADAĞ, OKA temsilcilerinin katılım sağladığı Stratejik Plan Hazırlama Çalıştayına Ajans olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğumuzu belirterek, çalıştayın verimli geçmesini ve katılım sağlayan tüm Ajanslara faydalı olmasını temenni ederim.” dedi.

KARA ise konuşmasında; Ajanslar için ilk kez bu tür bir çalıştayın düzenlendiğini belirterek stratejik planlamanın önemine vurgu yaptı. Kalkınma Ajansları için Stratejik Plan hazırlamanın  bir zorunluluk olmamasına rağmen, Bölge Planları ile Çalışma Programları arasında yer alabilecek bir doküman vazifesi görebileceğini ve Bakanlık bünyesinde de konunun tartışıldığını belirtti.