TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

SOGEP 2023 Hazırlık Çalışmaları Başlamıştır
2 Ocak 2023 Pazartesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 yılında yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının (SOGEP) TR72 Bölgesi genelinde koordinasyonu önceki yıllarda olduğu gibi ORAN Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilecektir.


Bu kapsamda 2023 SOGEP için hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.


SOGEP 2023 programında; Kamu Kurumları ve Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar başvuru sahibi olabilirken, Kar Amacı Güden Kuruluşlar sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer program önceliklerine yönelik projelerde ise ancak iştirakçi olabilirler.


Program hazırlık çalışmalarında öncelikli olarak bölgedeki paydaşlardan proje fikrine ilişkin olarak bilgi formu, taslak faaliyet planı ve bütçenin hazırlanması ve Ajans ile paylaşılması beklenmektedir. Daha sonra ön başvuru aşamasında sunulan projeler arasından her bir il için seçilecek projeler için Ajansımızın koordinasyonunda başvuru sahibi kurumla birlikte geliştirme ve detaylandırma çalışmaları yapılacaktır.


Proje fikrine ilişkin olarak bilgi formu, taslak faaliyet planı ve bütçenin 17.02.2023 (Cuma) tarihine kadar sogep@oran.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.


SOGEP Basvuru Dokümanlari


SOGEP Proje Bilgi Formu

SOGEP Performans Göstergeleri

Ek-2 İş Planı

Ek-1 Proje Bütçesi