TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Sivas ve Yozgat'ta Sigorta Prim Teşvikleri Uzatıldı
26 Temmuz 2013 Cuma


Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin yer aldığı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı(ORAN) 14 Temmuz 2013 tarihli ve 4966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01 Ocak 2013 itibariyle yürürlüğe giren aralarında Sivas ve Yozgat’ın da bulunduğu 51 ilde sigorta prim teşviklerinin uzatılması ile ilgili bakanlık kurulu kararıyla ilgili şartları sağlayan firmaları teşviklerden faydalanmaları konusunda uyardı.


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı 14 Temmuz 2013 tarihli ve 4966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aralarında Sivas ve Yozgat’ın da bulunduğu 51 il için 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bu Kararın amacı; sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen yerlerde sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulanmak suretiyle üretim ve istihdam imkânlarını artırmaktır. Bu Karar, belirlenen illerde faaliyet gösteren, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerinden yararlanan ve 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerlerini kapsamaktadır.

Bu karar ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında uygulanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanacaktır.
Bu Karar kapsamındaki teşvik; Sivas’ta faaliyet gösteren işyerleri için 31 Aralık 2016 tarihine kadar, Yozgat’ta faaliyet gösteren işyerleri için 31 Aralık 2017 tarihine kadar uygulanacaktır.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansının sorumlu olduğu Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde yatırım yapmayı düşünen tüm yatırımcıları, teşvikler ve destekler hakkında bilgilendirmek için Ajansımız Yatırım Destek Ofislerine bekliyoruz. Ajans irtibat bilgileri www.oran.org.tr sitemizden öğrenilebilir.