TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

SAN-TEZ PROGRAMI II.DÖNEM BAŞVURULARINDA SON GÜN 15 AĞUSTOS!
24 Haziran 2013 Pazartesi

San-Tez Programı Nedir?

SAN-TEZ Programının amacı, Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile çözüme kavuşturulması, "İnovasyon ve Ar-Ge'nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye" vizyonuna önemli bir katkı sağlamaktır. SAN-TEZ kapsamında sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının desteklenmesi için T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca San-Tez Programları yürütülmektedir.


Ne Zaman Başvurulabilir?

2013 Yılı SAN-TEZ Programı;

  1. Başvuru Dönemi: 15 MART 2013
  2. Başvuru Dönemi: 15 AĞUSTOS 2013 olarak belirlenmiştir.

Bu yıl başvurular Ar-Ge web portalı (biltek.sanayi.gov.tr) üzerinden online olarak başvuru gerçekleştirildikten sonra; başvuru dosyasının çıktısı alınıp her sayfası yürütücü akademisyen tarafından paraflanacaktır. Bu başvuru dosyası; proje ekleri ve ıslak imzalı başvuru dilekçesi ile birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü'ne (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 2151. Cadde No: 154 2.Kat Oda No:218 06510 Çankaya/ANKARA) elden veya posta yolu ile teslim edilecektir.
 

Online başvurunun geçerli olabilmesi için ıslak imzalı başvuru dosyası,  proje ekleri ve ıslak imzalı başvuru dilekçesinin Bakanlığa elden veya posta yolu teslim edilmeleri gerekmektedir.

 

Projelere Sağlanacak Destek Oranı Nedir?

Desteklenmesine karar verilen SAN-TEZ projelerine Bakanlık tarafından uygulanan en yüksek destek oranı %75 olup, toplam proje bedelinin %25'inin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir. 

 

 

San-Tez Programından Kimler Yararlanabilir?

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler bu programdan yaralanabilir. 

 

 

Proje başvurusunda dikkat edilecek hususlar nelerdir?

  • San-Tez kapsamında yapılacak değerlendirmede Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından (BTYK) tarafından belirlenen öncelikli araştırma alanlarına yönelik projelere öncelik verilecektir. 
  • San-Tez kapsamında başvurusu yapılacak çalışmanın, temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş projelere yönelik olmasına dikkat edilmelidir,
  • San-Tez Programı kapsamında, üretime yönelik yatırım projeleri, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuar kurulmasına yönelik projeler değerlendirmeye alınmayacaktır, 
  • Projeler, yeni yayınlanan Proje Başvuru Dokümanında verilen sıralamaya göre hazırlanacaktır, 
  • Başvuru dokümanında verilen tanımlar projenin hazırlanma aşamasında bilgilendirme amaçlı olup, tanımların proje dokümanına eklenmesine gerek bulunmamaktadır. 
  • Proje toplam bütçesine dahil edilecek personel ödemesi ve telif ücretleri, Teknik ve Mali Kılavuzda belirtilen miktarlar çerçevesinde hesaplanacaktır. Bunun dışında bir ödeme yapılmak isteniyorsa bu ayrıca belirtilecek, ancak proje bütçesine dahil edilmeyecektir.

Proje bütçesi, proje kapsamında alınması öngörülen makine-donanım toplam tutarı, toplam proje bedelinin %65'ini geçmeyecek şekilde planlanacaktır.