TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı ve BGUS Anketi Sonuçları
23 Ekim 2012 Salı
Türkiye ve TR72 Bölgesi ölçeğinde, Onuncu Kalkınma Planı ve BGUS (Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi) konusunda tüm paydaşların görüşünü almak üzere Ajans internet sitesi (www.oran.org.tr) aracılığıyla 15.08.2012-11.10.2012 tarihleri arasında anket yapılmıştır. Ajans Kalkınma Kurulu ve Sektörel Çalışma Grupları üyelerine de ayrıca bildirilmiş olan anket ile 42 kişiye ulaşılmıştır. 4 Ekim 2012 tarihinde yapılan Kalkınma Kurulu Toplantısı’nda da anket sonuçları ile ilgili bilgilendirme sunumu yapılarak, Kalkınma Kurulu üyelerinin görüşleri de kayıt altına alınmıştır.

Yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye için sırasıyla "Sanayi Politikası" ve "Ar-Ge ve Yenilikçilik", TR72 Bölgesi için sırasıyla "Tarım" ve "Kırsal Kalkınma" tematik alanları ön plana çıkmıştır. Anket görüşlerinin net bir şekilde anlaşılmasını sağlamak üzere, değişiklikler (ifadelerin standartlaştırılması, birleştirilmesi, özetlenmesi gibi) yapılarak ilgili tematik alanlara ilişkin öncelik ve stratejiler ile paydaşlar tarafından gündeme getirilen diğer öneriler derlenmiştir.

BGUS ANKETİ SONUÇLARI