TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Kapasitesini Geliştiriyor
20 Haziran 2014 Cuma
Kalkınma Bankası ve ORAN arasında yapılan protokol gereğince, 19-20 Haziran 2014 tarihlerinde Kalkınma Bankası Uzman personeli tarafından verilen "Temel Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması" eğitimi Ajans Merkez Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Temel makroekonomik göstergeler ışığında ekonominin mevcut durumunun ve eğilimlerinin izlenmesine yönelik kapasite geliştirmeyi amaçlayan eğitimde, belirlenen temel makroekonomik göstergelerin teorisi anlatıldıktan sonra Türkiye ve Dünya ekonomisindeki gelişmeler değerlendirildi. Eğitimde üzerinde durulan ana konular ise;

1. Temel Göstergelerin Belirlenmesi ve Tanımı,
2. Üretim ve Büyüme Göstergeleri (Reel Sektör Göstergeleri),
3. Fiyat Göstergeleri,
4. Dış Ticaret Göstergeleri,
5. Kamu Sektörü Bütçe ve Borçluluk Göstergeleri (Mali Göstergeler),
6. Ödemeler Dengesi,
7. Temel Makroekonomik Göstergelerin İzlenmesi ve Eğilimlerinin Belirlenmesi
8. Dünya Ekonomisinde Dikkate Alınan Göstergeler