TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI I. OLAĞAN KALKINMA KURULU TOPLANTISI
28 Eylül 2015 Pazartesi
18.09.2015

Toplantıya, Kalkınma Kurulu üyelerinin yanı sıra Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vekili ve Sivas Valisi Alim BARUT, Yönetim Kurulu Üyesi ve Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Sedat ÖZATA, Kalkınma Kurulu Başkanı ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk KOCACIK, Katip Üyeler Develi Belediye Başkanı Mehmet CABBAR, Sivas Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sayın Tanzer ERDEM, Yozgat Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Mehmet SAYGI,  Ajans Genel Sekreteri Sayın Kamil TAŞCI, Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişim ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nden Daire Başkan Vekili Erol OHTAMIŞ, Planlama Uzmanı Abdullah BAŞAR ve Planlama Uzman Yardımcısı Merve ALTUNDERE katılım sağladı.
Toplantıda aşağıdaki üç ana gündem maddesine yer verildi.

-    2014 Yılı Ajans Faaliyetleri ve 2014 Yılı Yıllık İç Denetim Raporuyla İlgili Bilgilendirme Sunumu
-    Sektörel Çalışma Grubu Raporlarının Sunumu
-    Kalkınma Kurulu Başkanlık Seçimi

Toplantıda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Sivas Valisi Alim BARUT, Kalkınma Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Faruk KOCACIK, Kalkınma Bakanlığı Daire Başkan Vekili Erol OHTAMIŞ açılış konuşmalarını yaptılar.Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Sivas Valisi Alim BARUT, Ajansın TR72 Bölgesinin (Kayseri, Sivas, Yozgat) kalkınmasına önemli katkılar sağladığını; bu kapsamda bugüne kadar sadece Ajans mali destekleriyle yaklaşık 120 milyon TL’lik bir kaynağın yatırımcıların katkılarıyla bölgemize kazandırıldığını ve devam eden projelerle birlikte bu tutarın yaklaşık 170 milyon TL’ye ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Sayın BARUT, Ajansın, mali ve teknik desteklerinin yanı sıra, planlama, fizibilite ve araştırma çalışmaları, işbirliği ve koordinasyon faaliyetleri ve yatırımcılara yönelik yürüttüğü faaliyetler ile de bölgesel kalkınma için önemli hizmetler sağladığına dikkat çekti.Sayın BARUT, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na Genel Sekreter olarak yeni atanan Kamil TAŞÇI’ya görevinde başarılar dileyerek, sözlerini sonlandırdı.

Görev süresi dolan Kalkınma Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Faruk KOCACIK ise, 2013 yılında göreve geldiği günden bu yana, tüm üyelerin görüşlerine ve fikirlerine kulak vermeye ve bölge kalkınması adına gelen her öneriyi titizlikle değerlendirmeye çalıştığını; bundan sonraki süreçte de, gerek Kalkınma Kuruluna gerekse bölge kalkınması adına gereken katkıyı sağlayacağını ifade etti. Yeni görevi nedeniyle Genel Sekreter Kamil TAŞCI’yı kutlayan, Sayın KOCACIK, yeni seçilecek Kalkınma Kurulu Başkan ve Başkan Vekiline de başarılar diledi.Prof. Dr. Faruk KOCACIK’tan sonra söz alan Kalkınma Bakanlığı temsilcisi Daire Başkan V. Erol OHTAMIŞ, Kalkınma Kurulunun görevine ve bölgesel kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek, temel aktörlerin ortak bir dil oluşturması gerekliliğine vurgu yaptı.Yapılan açılış konuşmalarının ardından Sivas Valisi Sayın Alim BARUT tarafından görev süresi dolan Kalkınma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk KOCACIK’a, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Sedat ÖZATA ise görev süresi dolan eski Bozok Üniversitesi Rektörü ve eski Kalkınma Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr Tamer UÇAR’a ve görev süresi dolan Kalkınma Kurulu Katip Üyesi ve Yozgat Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ayhan ÇELİK’e Kalkınma Kurulu ve TR72 Bölgesinin kalkınmasına sağladıkları çabadan ötürü teşekkürlerini ifade ettiler.2014 yılı Ajans faaliyetleri ve yıllık iç denetim raporuyla ilgili bilgilendirme sunumu, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na Genel Sekreter olarak yeni atanan Sayın Kamil TAŞCI tarafından yapıldı. Genel Sekreter TAŞCI “Bölgesel kalkınma yolunda bölge paydaşları olarak hep birlikte hareket etmenin, kurumsal bilgi ve tecrübelerin kalkınma paydasında buluşturulmasının, bizleri geleceğe ve bir adım ileriye taşıyacak tek anahtar olduğuna vurgu yaptı. İlerleyen dönemde Ajans Kalkınma Kurulu ile Kalkınma Kurulunun işleyiş ve etkinliğine yönelik çalışmalar yapılacağının bilgisini verdi.Ajans Genel Sekreteri Kamil TAŞCI’nın ardından Ajans Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanı Serdar ARSLAN, Ajans koordinasyonunda Kalkınma Kurulu üyeleri ve bölge paydaşlarının katkılarıyla “Sosyal Altyapı”, “Turizm”, "Ar-Ge, Yenilikçilik ve Kümelenme" ve “Enerji ve Çevre” alanlarında hazırlanan sektörel çalışma grubu raporlarının üyelere tanıtımını yaptı.

Başkanlık seçiminde uygulanacak kuralları içeren seçim kurallarının üyelere okunmasının ardından aday beyanları alındı. Başkanlık için Prof Dr. Salih KARACABEY, Kadir PÜRLÜ adaylıklarını açıkladılar ve üyeler Başkan ve Başkan Vekilinin belirlenmesi için oy kullandılar. Seçim sonucunda Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Salih KARACABEY Kalkınma Kurulu Başkanı, Sivas İl Kültür Turizm Müdürü Sayın Kadir PÜRLÜ ise Kalkınma Kurulu Başkan Vekili olarak belirlendi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Salih KARACABEY, Orta Anadolu Kalkınma Ajansının 2015 yılı I. Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısında bulunarak, Kalkınma Kurulu Başkan seçimine katılan ve kendisini Başkanlığa layık gören değerli üyelere teşekkürlerini sundu. Sayın KARACABEY konuşmasının devamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulunun, bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere görev yapan bir danışma organı olduğunu ve bu güne kadar bu görevler doğrultusunda başarılı bir şekilde çalışan Kalkınma Kurulunun bundan sonrasında da daha başarılı olması adına tüm kurul üyelerinin aktif çalışmasını beklediğini ifade etti.

Kalkınma Kurulu’nun son bölümünde üyelerin görüş ve önerilerine yer verildi. Kalkınma Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Salih KARACABEY gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından son değerlendirmeleri yaparak toplantıyı kapattı.