TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 Yılı I. Kalkınma Kurulu Toplantısı Yapıldı.
7 Ekim 2012 Pazar

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 2012 Yılı I. Olağan Toplantısı Kalkınma Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Reşit ÖZKANCA, Başkan Vekili ve Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Meftuni YEKELER’in eşliğinde, Katip Üye Kayseri Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Sekreteri Sayın Şaban KAZANCI ve Yedek Kâtip Üyeler Şarkışla Belediye Başkanı Sayın Kasım GÜLTEKİN ile Yozgat Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayhan ÇELİK’in eşliğinde, Ajans Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sivas Valisi Sayın Zübeyir KEMELEK ve Yozgat Valisi Sayın Abdulkadir YAZICI ile Ajans Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivas Belediye Başkanı Sayın Doğan ÜRGÜP, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Sedat ÖZATA, ve Ajans Genel Sekreteri Sayın Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU ile birlikte Kalkınma Kurulu Üyelerinin katılımlarıyla 04/10/2012 Perşembe günü saat 13.00’da Sivas Büyük Otel Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan toplantıda yeterli çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek Kayseri Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Sekreteri Sayın Şaban KAZANCI tarafından 22.12.2011 tarihli bir önceki Kalkınma Kurulu Toplantısında alınan kararlar okunarak açılış konuşmaları yapıldı.Açılış konuşmalarını takiben “Yüksek Hızlı Tren Hatları ve İstasyonlar” ile “Türkiye’de Yüksek Hızın Ticari Vizyonu ile Kayseri, Sivas ve Yozgat İllerinde Oluşturacağı Etkiler” konulu panele geçildi. T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu panelde konuşmacı olarak görevlendirilen Sayın H. Ahmet ŞENER (4. Bölge Müdürü), Sayın Hasan PEKİN (III. Daire Bşk. Şube Müdürü) ve Sayın Serdar AYAN (Demiryolu Yapım Müdürü) sunumlarını gerçekleştirdiler. Panelin bitiminde katılımcılara plaket takdimi yapıldı.         

Daha sonra, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU, Ajans 2011 yılı Yıllık, 2012 yılı Ara Faaliyet Raporu ve İç Denetim Raporu Hakkında Bilgilendirme sunumunu gerçekleştirildi.

 
Sunumunun ardından 10. (Onuncu) Kalkınma Planı ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) Hakkında Bilgilendirme ve Değerlendirme yapılarak Kurul üyelerinin görüşleri alındı.


 
Bilgilendirme sonrasında gündemin son maddesi olan değerlendirme, dilek ve temenniler oturumuna geçilmiş Kalkınma Kurulu üyelerinin Ajans faaliyetleri ve diğer konularda görüşleri alındı.

Kalkınma Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Reşit ÖZKANCA, gündem maddelerinin tamamlanmasıyla birlikte toplantıyı sonlandırdı.