TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (Oran) 2013 Yılı I. Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısı Yapıldı
7 Ekim 2013 Pazartesi
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2013 Yılı I. Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısı; Bakanlar Kurulu Kararıyla yenilenen ORAN Kalkınma Kurulu üyeleri, Ajans Yönetim Kurulu üyeleri, Kalkınma Bakanlığı temsilcileri ve bir önceki ORAN Kalkınma Kurulu Başkanlık Divanının katılımlarıyla 1 Ekim 2013 Salı günü saat 13.30’da Kayseri Ommer Otel’de gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında, ORAN Genel Sekreteri Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU tarafından yapılan 2013 Yılı Ajans faaliyetleri, 2012 yılında gerçekleştirilen denetimler ve 2014-2023 Dönemi Taslak Bölge Planıyla ilgili bilgilendirme sunumu ile yenilenen Kalkınma Kurulu Başkanlık Divanı seçimi ana gündem maddelerini oluşturdu. Toplantıda ayrıca, 2011 yılı ORAN Mali Destek Programları kapsamında desteklenen projelerin tanıtımına ilişkin video gösterimi de yapıldı.

Yenilenen Kalkınma Kurulu üyelerinin bir araya geldiği ilk toplantıda, açılış konuşmaları Ajans Genel Sekreteri Sayın Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU, Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, AB Ekonomik ve Sosyal Uyum Dairesi Başkanı Sayın Mesut KAMİLOĞLU ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Eski Başkanı Sayın Prof. Dr. Reşit ÖZKANCA tarafından yapıldı. Ajans Genel Sekreteri Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU, konuşmalarında Kalkınma Kurulunun önemine değinirken, Sayın KAMİLOĞLU, Onuncu Kalkınma Planının ve Bölge Planlarının Kalkınma Ajansları ve diğer yerel aktörlerin katkısıyla yerelden, katılımcı bir anlayışla oluşturulduğuna; ortalama 3 yıllık kurumlar olan Kalkınma Ajanslarının, önemli işler başardığına değindi. Sayın KAMİLOĞLU, 2014-2023 Dönemi Bölge Planlarının nihai halde Başbakan başkanlığında, Başbakan ve Kalkınma Bakanı ile Başbakanın belirleyeceği bakanlardan oluşan Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından onaylanacağını, dolayısıyla Bölge Planlarının öneminin artacağını vurguladı.
Toplantıda, Kalkınma Kurulu Eski Başkanı Sayın Prof. Dr. Reşit ÖZKANCA, Kalkınma Kurulu Eski Başkan Vekili Sayın Prof. Dr. Meftuni YEKELER, Kalkınma Kurulu Eski Katip Üyeleri Bünyan Belediye Başkanı Sayın Mehmet ÖZMEN ve Kayseri Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Sekreteri Sayın Şaban KAZANCI ve Kalkınma Kurulu Eski Yedek Katip Üyeleri Şarkışla Belediye Başkanı Sayın Kasım GÜLTEKİN ile Yozgat Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayhan ÇELİK’e görevleri süresince verdikleri hizmetlerinden ötürü, Ajans Yönetim Kurulu Üyelerince plaket takdim edildi.Bakanlar Kurulu kararıyla dört yıl süreyle görev yapmak üzere yenilenen Kalkınma Kurulu üyeleri arasından TR72 Bölgesinin topyekûn kalkınması için kurul çalışmalarını yönlendirecek Kalkınma Kurulu Başkanlık Divanı Seçimi yapıldı. Seçim sonucunda iki yıllık bir dönem boyunca görev yapmak üzere, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Faruk KOCACIK, Kalkınma Kurulu Başkanı, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Tamer UÇAR ise Kalkınma Kurulu Başkan Vekili seçildi. TÜMSİAD Sivas Şubesi Başkanı Sayın Murat ŞAHİN ve Bünyan Belediye Başkanı Sayın Mehmet ÖZMEN Kalkınma Kurulu Asil Kâtip Üyesi, Yozgat İŞKUR İl Müdürü Sayın Nevzat ATAK ve Yozgat Genç İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Ayhan ÇELİK ise Kalkınma Kurulu Yedek Kâtip Üyesi olarak seçildi.Seçimlerin ardından Kalkınma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Faruk KOCACIK, Kalkınma Ajanslarının önemine değinerek, Kalkınma Kurulunun aktif çalışması temennisinde bulundu. Toplantı, Kalkınma Kurulu üyelerinin görüş ve önerilenin alınmasının ardından son buldu.