TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

ORAN ve Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. işbirliği ile hazırlanacak Yozgat İmalat Sanayi Yapısının Analizi çalışmasına başlandı
12 Şubat 2013 Salı


Kalkınma Bakanlığı'nın 15.11.2012 tarih ve 4914 sayılı yazısıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi çerçevesinde, “Kayseri, Sivas ve Yozgat” illerini kapsayan TR72 Bölgesi için 2014-2023 dönemi Bölge Planını hazırlama yetkisi Ajansımıza verilmiştir. Bu doğrultuda, Ajansımız TR72 Bölgesinin kalkınmasına yön verecek politikaları belirlemek üzere, 2014-2023 dönemi Bölge Planı hazırlık çalışmalarını ilgili tüm tarafların katkısını almak suretiyle başlatmıştır.


Bölge Planı; Ajansın ve Bölgenin on yıllık bir perspektifle birçok faaliyetinin (Ajans Destek Programları, Ajans Çalışma Programları, Ajans Bütçe, Çevre Düzeni Planı ve İmar Planları, bölgedeki diğer kurumların Stratejik Plan belgeleri vb.) ana çerçevesini oluşturacak niteliktedir. 2014-2023 dönemi Bölge Planı nihai halde, 641 sayılı KHK Madde 23/A çerçevesinde Başbakan başkanlığında Başbakan ve Kalkınma Bakanı ile Başbakanın belirleyeceği bakanlardan oluşan Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından onaylanacaktır.

Bölge Planı çalışmaları kapsamında 2011 ve 2012 yılları içerisinde ilk olarak Yozgat’ta kamu ve özel kesim, üniversite ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden müteşekkil  “Sanayi ve Ticaret”, “Tarım, Hayvancılık ve Gıda”, “Enerji ve Madencilik”, “Turizm ve Sosyal Altyapı” konuları ile ilgili sektörel çalışma grupları oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen toplantılarda Yozgat’ın sorunları, çözüm önerileri, potansiyelleri ve proje fikirleri masaya yatırılmıştır. Toplantı sonuç raporları ve anket sonuçları Yozgat’ta gerçekleştirilen Olağan Kalkınma Kurulu ve İl Kalkınma Kurulu toplantılarında değerlendirilmiştir. Ayrıca, Ajans Planlama Birimi ve Yozgat Yatırım Destek Ofisi uzmanları Yozgat’ın bütün ilçelerinde SÇPF(Sorunlar, Çözüm Önerileri, Potansiyeller, Faaliyetler) Analizi çalışması gerçekleştirmiştir.

Yine bu çalışmalar kapsamında 2013 yılı ilk yarısında Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansının imzaladığı protokol çerçevesinde Yozgat ilinin İmalat Sanayi Yapısının tespitine yönelik analiz gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, hazırlanan anketler, Ajans Yozgat Yatırım Destek Ofisi personeli eliyle Yozgat İmalat Sanayinde faaliyet gösteren işletmelere uygulanmaya başlanmıştır.

Çalışma ilde ekonomik anlamda sektörel çeşitlenmenin sağlanması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması açısından katma değeri yüksek sektörlerin ve bu sektörlerin geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin tespitine katkı sağlayacaktır.