TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

ORAN Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmasını Başlattı.
22 Temmuz 2011 Cuma
Kalkınma ajanslarında ulusal coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ile çalışabilir, maliyet-etkin ve sürdürülebilir bir CBS altyapısının oluşturulması amacıyla CBS kullanım alanlarını, bu alanlara ilişkin veri setleri ve kaynakları ile kullanılabilecek alternatif sistem önerilerini belirlemeye dönük araştırma çalışması başlatılmıştır.

Bu amaçla ODTÜ Maden Mühendisliği Öğretim Üyelerinden Şebnem Düzgün ve Kalkınma Bakanlığından Metin Özhan Bey 18 Temmuz 2011 günü ORAN Genel Sekreteri Dr. H. Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret etti. Plan ve Proje Birim Başkanı Semih Demirtoka’nın da katıldığı görüşmede çalışma kapsamında ki tüm ajanslarımızın CBS’ye ilişkin ihtiyaç ve bilgi düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.