TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Oran Tübitak 4004 Projesi Destek Almaya Hak Kazandı
13 Nisan 2018 Cuma

ORAN Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanlarından Dr. Elif Aybike BÜYÜKYILMAZ ile Mustafa EREN’in hazırlamış olduğu “YBO’lar Geleceğe Umutla Bakıyor” projesi, 2017-2018 yılı 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı.


TR72 Bölgesinde yer alan 3 farklı Yatılı Bölge Ortaokulunda yaklaşık 300 öğrencinin faydalanacak olduğu proje ile dijitalleşen dünyada çağın gereksinimlerini karşılayabilmek adına yaratıcı düşünme, problem çözme kabiliyeti, üretkenlik gibi önemli becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Projede bilimsel ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirmek için zaruri bir husus olan eğitimde yeni metodolojilerin uygulanması düşüncesi temel alınmış olup hedef kitle bölgedeki dezavantajlı gruplardır.


Proje uygulama süresi 12 ay olup Proje kapsamında her okulda Kodlama, Robotik, STEM ve Zeka Oyunları olmak üzere 4 farklı atölye uygulanacaktır. Her atölye kendi içinde 4 farklı etkinlikten oluşmakta olup proje sürecinde 3 okulda toplam 384 saat atölye çalışması gerçekleştirilecek ve her öğrenci 24 saat atölye çalışmasına katılması sağlanacaktır.


Ajansın 2018-2020 yılları için Sonuç Odaklı Program kapsamında Eğitim ve İstihdam Sağlanması Yoluyla Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi başlığında yer alan “eğitimde yeni metodolojiler ve uygulamalar” ekseni çerçevesinde “YBO’lar Geleceğe Umutla Bakıyor” projesi başarılı bir adım teşkil edecektir.

GÖRSELLER