TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

ORAN Şubat Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Yozgat’ta Yapıldı.
6 Şubat 2012 Pazartesi
Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Şubat ayı Yönetim Kurulu Toplantısı 1 Şubat 2012 Çarşamba günü Yozgat Valiliği Toplantı Salonunda Yozgat Valisi Sayın Necati Şentürk başkanlığında yapıldı.Yönetim Kurulu Toplantısına; Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Yozgat Valisi Necati Şentürk, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Kayseri İl Genel Meclisi Başkanı Sadettin Aydın, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özata, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Osman Yıldırım, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Ayhan Can, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Özışık ve Ajans Genel Sekreteri Dr. H. Mustafa Palancıoğlu katıldı. ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Yozgat Valisi Necati Şentürk yaptığı basın açıklamasında; “Orta Anadolu Kalkınma Ajansı çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirmektedir. Bilindiği üzere, Ajansımız 2010 yılı mali destek programı kapsamında 60 projeye yaklaşık 18,5 milyon TL mali destek sağlamıştır. Ajansımızdan mali destek alan bu projelerin uygulama süreci başarı ile devam etmektedir. Bu projelerin bir kısmı bu gün itibarı ile tamamlanmış olup geri kalan tüm projeler 2012 yılı Mayıs ayında sonuçlanacaktır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansının 2011 yılı mali destek programı için proje başvuruları 18 Kasım 2011 Cuma günü sona ermiştir. Bildiğiniz üzere 2011 yılı içerisinde “Yeni Ürün, Yenilikçilik ve Ar-Ge”, “Jeotermal ve Madencilik” ile “Turizm Altyapısının Geliştirilmesi” başlıkları altında 3 farklı mali destek programı çağrısına çıkmış bulunuyoruz. Bu kapsamda “Yeni Ürün, Yenilikçilik ve Ar-Ge” mali destek programı için toplam 123 proje başvurusu, “Jeotermal ve Madencilik” mali destek programı için toplam 31 proje başvurusu ve “Turizm Altyapısının Geliştirilmesi” mali destek programı için toplam 47 proje olmak üzere Ajansımıza 2011 yılı mali destek programları kapsamında toplam 201 proje başvurusu yapılmıştır. Başvuran projeler içerisinden 19 proje Ajansımız tarafından yapılan ön incelemeleri geçemeyerek elenmiştir. Ajans personelinin yoğun çalışmaları sonucunda idari kontrolleri geçen 182 projenin de değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde 2011 yılı teklif çağrılarından Yeni Ürün, Yenilikçilik ve Ar-Ge programında 29 proje, Jeotermal ve Madencilik programında 16 proje ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi programında  14 proje olmak üzere toplam 59 proje asil listelerde yer alarak destek almaya hak kazanmışlardır. Destek almaya hak kazanan 59 projenin bölge illeri bazında dağılımına bakıldığında; Kayseri ilinden başvuruda bulunan 112 projeden 26 projenin, Sivas ilinden başvuruda bulunan 54 projeden 19 projenin ve Yozgat ilinden başvuruda bulunan 35 projeden 14 projenin destek almaya hak kazandığı görülmektedir. Projelerin değerlendirilmesi, Ajansımıza başvuru yapan 257 Bağımsız Değerleme Uzmanı arasından seçilen ve tamamı bölge dışından olan 25 bağımsız değerleme uzmanı tarafından yapılmıştır. Yapılan bu değerlendirmeler bir üst değerleme komitesi tarafından kontrol edilmiştir. Proje değerlendirmelerinin son aşamasını bugün Ajans Yönetim Kurulu ile tamamlayıp mali hibe desteği alacak başvuru sahiplerini kısa süre içerisinde açıklayacağız. Ajansımız mali hibe desteği almaya hak kazanan projelerin tamamına yaklaşık 17 milyon TL tutarındaki bir bütçeyi aktaracaktır.

Ajansımızdan mali destek almaya hak kazanan projeler tamamlandığında, bölgede yaklaşık 35 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleşmiş olacaktır. Bu projelerin uygulanmasıyla bölgede ilk planda 500 kişiye istihdam sağlanması, 7 yeni tesis yatırımının gerçekleşmesi, bölge için 20 yeni ürünün üretilmeye başlanması ve yaklaşık 240 makine ve ekipmanın bölge üretimine kazandırılması öngörülmektedir. Projelerin değerleme süreci ile ilgili detaylı açıklama proje sonuçları ile birlikte Ajansımız internet sitesinde yayınlanacaktır. Ajansımızdan mali destek almaya hak kazanan proje sahipleri ile sözleşmelerin 2012 yılı Şubat ayı sonuna kadar imzalanması planlanmaktadır. Asil listede yer almasına rağmen kendilerine bildirilen süre içerisinde sözleşme imzalamayan proje sahiplerinin yerine sırasıyla yedek listeden projeler davet edilecektir.  Amacımız ve temennimiz bu mali destek programlarının bölgemizin kalkınması için azami faydayı sağlayacak şekilde yürütülmesidir. Ajans çalışmalarının, mali desteklerinin ve bu kapsamda desteklenecek projeler yatırımlarının, proje sahiplerine, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.